Visa allastudier.se som: Mobil
Läkarstudier utomlands

Läkarstudier utomlands

Känns det omöjligt att komma in på läkarprogrammet? Det finns fler vägar att gå för dig som inte har betyg som räcker till! Ett alternativ är att läsa din läkarutbildning utomlands. Här nedanför kollar vi på AllaStudier utbudet av läkarutbildningar utanför Sveriges gränser!

Läkarutbildning från EU/EES

Det finns ett läkardirektiv inom EU, som innebär att varje EU-land godkänner utbildningsbevis från ett annat EU-land. Det innebär att du får jobba i alla EU-länder, utan kompletterande utbildning eller särskilda språkkunskaper. Du behöver bara skaffa en läkarlegitimation genom Socialstyrelsen i Sverige. Socialstyrelsen fungerar också som ett informationskontor för frågor kring legitimering.

Läkarutbildning från land utanför EU/EES

Ifall du har en utbildning från ett land utanför EU/EES behöver du gå igenom flera steg innan du kan få läkarlegitimation i Sverige. Vad som gäller för just dig beror på om du har specialistkompetens och/eller betydande yrkeserfarenhet inom en specialitet eller inte.

För att få läkarlegitimation i Sverige behöver du göra ett test i svenska språket och ett medicinskt kunskapstest. Testet hette tidigare Tule-provet men har nu bytts ut till ett nytt kunskapsprov som görs vid Umeå universitet. Kunskapsprovet består av en teoretisk del och en praktisk del.

Vill du läsa mer om vad som gäller för att få läkarlegitimation efter en läkarutbildning utanför EU/EES kan du göra det på socialstyrelsens hemsida.

Läkarstudier i olika länder

Eftersom att det kan vara svårt att knipa en plats på läkarlinjen i Sverige så är det populärt bland svenska studenter att läsa sin läkarutbildning utomlands. På tio år femdubblades antalet, från 600 till 2 900 läsåret 2010/ 2011. Populärast är Polen och Danmark, men länder som Rumänien ökar också snabbt i popularitet.

Läkarutbildningar utomlands har oftast en ganska hög prislapp, terminsavgifter för själva utbildningen förekommer i alla länder förutom i de skandinaviska länderna där du studerar gratis.

Studera till läkare i Danmark

Det finns fyra universitet i Danmark som har läkarutbildning:

 • Københavns Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Aalborgs Universitet
 • Syddansk Universitet

Behörighet

För att vara behörig att söka till läkarstudier i Danmark krävs att du har följande gymnasiekurser:

 • Matematik E / 5
 • Engelska C / 7
 • Fysik B / 2
 • Svenska B / 2 (eller den danska kursen Dansk A) 
 • Kemi B / 2 (eller den danska kursen Bioteknologi A)

Antagning i två kvoter

När du söker till högskoleutbildning i Danmark kan du söka i två kvoter; Kvote 1 eller Kvote 2.

Kvote 1 Kvote 2

Du söker med ditt genomsnittsbetyg
från gymnasiet. Upplästa betyg räknas inte in.
Helhetsbedömning av dina kvalifikationer t ex:
Genomsnittet för Fysik A, Kemi B och Matematik E måste vara 6,0 enligt den danska skalan. - Tidigare utbildning
-Arbetslivserfarenhet
- Frivilligt arbete
- Utlandserfarenhet

För kvote 2 har universiteten olika urvalsmetoder:

 • Københavns Universitet – Motiverad ansökan och CV. 10 procent av platserna tas in från kvote 2.
 • Aarhus Universitet – Genomsnitt av vissa kurser (eller högre kurser med högre betyg), kompletteringar kan användas samt relevanta kvalifikationer. 10 procent av platserna tas in från kvote 2.
 • Aalborgs Universitet – Samlad bedömning av det genomsnittliga betygssnittet av alla ämnen under särskild behörighet samt relevanta kvalifikationer, som exempelvis att ha arbetat som sjukvårdare inom försvaret. 10 procent av platserna tas in från kvote 2.
 • Syddansk Universitet – Prov med flervalsfrågor och intervjuer. 50 procent av platserna tas in från kvote 2.

Ansökan

Sista ansökningsdatum är 15 mars och komplettering med betyg kan göras fram till 1 juli. Antagningsbesked skickas ut i slutet av juli. Information om ansökan samt ansökningshandlingar sköts av Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Kostnad

Det är kostnadsfritt för svenska studenter att studera i Danmark. Du har rätt till studiemedel i Sverige när du studerar i Danmark. Du får studiebidrag och kan ta studielån för levnadskostnader.

Läs mer:

Studera i Danmark

Studera till läkare i StorbritannienLäkarprogram i Storbritannien

I Storbritannien finns cirka 30 olika medicinskolor. Läkarexamen Bachelor of Medicine eller Bachelor of Surgery kan förkortas olika på olika skolor (MB/ChB eller MB/BS eller BM/BS). Utbildningen är normalt fem år med en efterföljande praktikperiod på två år.

Vissa skolor har även vad de kallar ”Graduate entry medical degree program”. Det är ett fyraårigt program som du kan söka till om du redan har en kandidatexamen från högskolan.

Lista på alla läkarprogram i Storbritannien finns på Medical Schools Councils webbsida.

Antagning och ansökanUrval

I Storbritannien är det hård konkurrens om platserna på läkarprogram. Varje universitet sätter upp sina egna antagningskrav, alltså finns inga generella antagningskrav för samtliga universitet. För att få korrekt information om antagningskrav, kontakta universiteten direkt.

Generellt för de flesta program är att förutom höga betygskrav finns andra sätt att bedöma din lämplighet och motivation att bli läkare, genom personligt brev, intervju och antagningstest.

 • Personligt brev
  En viktig del av din ansökan är ett Personal Statement där du motiverar varför du vill studera till läkare i Storbritannien. Det fungerar också som ett CV där du listar din utbildning, eventuell arbetslivserfarenhet, fritidsintressen osv.

 • Referens
  För brittiska universitet väger dina akademiska referenser tungt. En av dina lärare skriver ett dokument om dina akademiska meriter och dina personliga egenskaper.

 • Erfarenhet från vårdyrken
  Erfarenhet behöver inte vara från ett sjukhus utan kan vara inom till exempel på äldreboende eller dagis.
 • Test – UKCAT och BMAT
  De allra flesta medicinprogram kräver ett testresultat från UKCAT. Det är ett test som består av olika delar som tillsammans ger en bra bild av studentens mentala förmåga, attityd och professionella beteende. Det ger antagningsenheten en bra bild av om studenten är lämpad att jobba som bra läkare. Testet innehåller inga naturvetenskapliga frågor som kräver förkunskaper och det går heller inte att träna på speciella moment för att göra ett bättre resultat.

  Testet ska göras senast i oktober året innan du tänker påbörja dina medicinstudier och kan göras på ett UKCAT testcenter i Sverige.

  BMAT är ett naturvetenskapligt test. Det går att skriva i Sverige på ett par olika testcenter. Det går att ladda ner övningstest på webben.

 • Språktest
  Har du inte gått IB-programmet behöver du göra ett språktest för att bevisa att du har tillräckliga engelskakunskaper för att klara av studier på engelska. Universiteten brukar vilja ha ett visst resultat på IELTS eller TOEFL-testet.
 • Intervju
  De flesta universitet intervjuar studenter som ett steg i antagningsprocessen. Intervjun äger oftast rum på plats i Storbritannien.

Ansökan

Ansökan görs genom UCAS (Universities and Colleges Admissions Service). Sista ansökningsdatum för medicinprogram är den 15 oktober året innan du ska börja dina studier. Du kan söka högst 4 st medicinprogram/gång. Du gör enklast ansökan online på UCAS.com.

Kostnad

Brittiska universitet har en studieavgift som kan uppgå till max
£9 000 /läsår från och med 2012.

Universiteten bestämmer själva vilka avgifter de vill ta ut och avgifterna kommer variera kraftigt mellan skolorna. 
Du har rätt till studiemedel i Sverige när du studerar i Storbritannien. Du får studiebidrag och kan ta studielån för levnadskostnader. Information om studiemedel för studier Storbritannien finns på CSN:s webbsida.

Läs mer:

Studera i Storbritannien

Studera till läkare i Polen

Läkarutbildningen i Polen är 6 år lång. Det är i regel något enklare att bli antagen i Polen än i Sverige, vilket gör att fler och fler svenskar väljer att studera där. Flera polska universitet erbjuder läkarutbildning på engelska och har skandinaviska representanter som hjälper svenskar med information om bland annat antagning och ansökan.

Universitet med läkarprogram på engelska i Polen:

Antagning och ansökan

För att kunna söka måste du ha godkänt slutbetyg från gymnasiet. Det krävs att du har läst fysik, kemi, engelska och oftast biologi. Betygen i dessa ämnen måste vara över medel. Vissa universitet baserar sin antagning på kunskapstest som hålls i Sverige eller i Polen.

För att få reda på de specifika antagningskraven för vare universitet, kontakta respektive universitet eller deras representanter i Skandinavien.

Kostnad

Att studera på läkarprogram i Polen kostar cirka 85 000 - 150 000 SEK/år. Du har även rätt till studiemedel för läkarstudier i Polen.

Läs mer:

Lätt att få jobb efter läkarutbildning i Polen

Studera till läkare i Rumänien

Intresset bland svenskar för att studera till läkare i Rumänien har ökat mycket de senaste åren. Medicinutbildningen i Rumänien är sex år. Den består av teoretiska kurser, praktiska arbeten, laboratorieverksamhet och klinisk-praktisk verksamhet vid olika universitetskliniker.

Kunskapsutvärderingen utförs genom skriftliga delprov och teoretiska och praktiska examen.

Universitet med engelskspråkig undervisning i Rumänien:

Antagning och ansökan

För att vara behörig till medicinstudier i Rumänien krävs att du har gått ut ett fullständigt eller utökat gymnasieprogram och fått ett slutbetyg. Vissa universitet kräver att du har läst biologi och kemi, men inte alla. Vissa kräver också att du har gjort ett språktest i engelska, TOEFL eller IELTS. Har du inte gjort något av dessa kommer du att få göra ett test på universitetet du ska gå på.

Kostnad

Kostnaden för att studera till läkare i Rumänien ligger mellan 4 000 och 5 000 Euro/läsår. Det gör Rumänien till ett av de billigare länderna att studera medicin i. Du har rätt till studiemedel för studier i Rumänien.

Läs mer:

Karin arbetar för Läkare Utan Gränser

Studera till läkare i Ungern

Läkarutbildning i Ungern är sexårig, med två år prekliniska och fyra år kliniska studier. Läkarprogrammen brukar starta i september och sista ansökningsdag är i april.

Antagning och ansökan

För att bli antagen krävs att du klarar ett antagningsprov i biologi, kemi, engelska och fysik som kan skrivas på flera ställen runt om i världen, bland annat i Stockholm. Provet består dels av flervalsfrågor, dels av en intervju.

Kostnad

Kostnaden för att studera till läkare i Ungern uppgår till ungefär 100 000 kronor per läsår, på samtliga universitet. Information om studiemedel för studier i Ungern finns på CSN:s webbsida.

Läs mer:

Läkare mot alla odds – gick utbildning i Ungern 

Studera till läkare i Tjeckien

Medicinprogrammen i Tjeckien är sex år långa. Det finns ett par universitet som erbjuder läkarprogram på engelska, och även ett par förmedlingar i Sverige och Norge som hjälper till med ansökan, antagningprov och boende.

Antagning och ansökan

För att kunna söka till de tjeckiska medicinprogrammen behöver du ha ett slutbetyg från ett gymnasieprogram. Utöver det brukar de tjeckiska medicinfakulteten kräva att man gör ett antagningstest, antingen på plats i Tjeckien, eller i Sverige. Testet mäter dina kunskaper i kemi biologi, fysik och matematik.

Kostnad

Avgiften för att studera till läkare i Tjeckien ligger mellan 80 000 och 110 000 svenska kronor per läsår. Du har rätt till studiemedel för studier i Tjeckien.

Läs mer:

Stefan påbörjade sina läkarstudier mitt i livet

Studera till läkare i Lettland

Det finns enbart två universitet som erbjuder läkarutbildning i Lettland, båda ligger i Riga. Riga Stradins University har betydligt fler utländska studenter och jobbar mer aktivt med förmedlingar runt om i världen.

Antagning och ansökan

För att vara behörig till läkarutbildningar i Lettland krävs slutbetyg från gymnasiet och du behöver ha läst minst två terminer biologi och kemi, gärna även fysik och matematik.

Du behöver också ha gjort ett språktest (TOEFL, IELTS eller Cambridge Certificate) för att bevisa att du har tillräckligt bra kunskaper i engelska.

Det statliga universitetet University of Latvia kräver också att man gör deras antagningstest på plats i Riga innan kursstart.

Kostnad

Kostnaden på de två läkarutbildningarna i Lettland skiljer sig väldigt mycket åt. På det billigare statliga alternativet, University of Latvia, är avgiften 2 134 Euro/år (2012) och på Riga Stradins University är avgiften 8 000 Euro/år de första två åren och 10 000 Euro/år de sista åren. CSN ger dig rätt till studiemedel för studier i Lettland.

Läs mer:

Rankning: Världens 500 främsta universitet.

Studera till läkare i Litauen

I Litauen är läkarutbildningen sexårig och bedrivs på engelska. Det är även obligatoriskt att läsa litauiska, för att studenterna ska kunna kommunicera med patienterna under praktikperioderna.

De universitet som har läkarprogram med undervisning på engelska är:

Antagning och ansökan

För att kunna söka till läkarprogram i Litauen krävs ett slutbetyg från gymnasiet där det framgår att du har läst biologi, kemi och fysik. Du behöver också göra ett antagningstest med flervalsfrågor inom biologi, kemi och fysik. Provet hålls vid universitetet och för Lithuanian University kan du även göra det i Sverige. Söker du inte genom en förmedling kan även krävas att du bevisar att du har tillräckliga språkkunskaper i engelska.

Kostnad

Kostnaden för läkarprogrammen i Litauen ligger mellan 8 300 och 8 500 Euro/läsår (2012). Du har rätt till studiemedel för studier i Litauen.

Läs mer:

Utlandsstudier gör dig attraktiv på arbetsmarknaden

Studera till läkare i USA

Utbildningsvägen för läkare i USA ser något annorlunda ut än i Europa. Den amerikanska läkarutbildningen är en påbyggnadsutbildning som man kan söka till först när man har en grundläggande akademisk examen. Grundexamen tar man vanligtvis på en fyraårig "pre-medical"-utbildning. I många fall krävs att du har en amerikansk examen för att bli antagen, men vissa skolor kan även acceptera en svensk kandidat- eller magisterexamen.

Själva läkarutbildningen, Medical School, omfattar fyra år. Examen resulterar i titeln "Medical Doctor".

För att bli legitimerad läkare i USA krävs att man genomgår ett test; The United States Medical Licensing Examination (USMLE). Många medicinskolor låter sina studenter genomgå testet eller delar av testet innan examen.

Antagning och ansökanBehörighet

Det är mycket svårt att komma in på Medical School i USA och många skolor ger förtur till studenter från den egna delstaten. Antagningskraven till Medical School skiljer sig mellan olika skolor men för att vara behörig att söka krävs:

 • Biologi – Ett år på college/universitet.
 • Fysik – Ett år på college/universitet.
 • Engelska – Ett år på college/universitet.
 • Kemi – Två år på college/universitet.

Observera att dessa krav gäller studier på college och universitet i USA, där de läser flera ämnen parallellt och inte ett ämne i taget som vi gör.

Detaljerad information om vilka antagningskrav som gäller för varje universitet finns i Medical School Admission Requirement (MCAR), en skrift som kan köpas.

Antagningstest – MCAT

Din ansökan till en medicinskola i USA bedöms delvis utifrån ditt resultat på det medicinska antagningstestet Medical College Admission Test (MCAT). Testet mäter din förmåga till problemlösning, kritiskt tänkande och skriftspråk samt dina kunskaper i naturvetenskap (främst fysik och biologi).

MCAT kan göras vid ett antal olika testcentra, de som ligger närmast Sverige är London och Frankfurt. Testet hålls flera gånger per år, i april och i augusti. Anmälan till MCAT görs lättast online.

Ansökan

Ansökan till Medical Schools i USA görs genom American Medical College Application Service (AMCAS). Några skolor står utanför organisationen och då görs ansökan till dessa skolor direkt till respektive skolas antagningsenhet.

Kostnad

Universitet och college i USA tar ut undervisningsavgifter, ”tuition fees” från cirka $6 000 till uppemot $50 000 per läsår (cirka 45 000 – 374 000 kr). Avgifterna är högre på de privata lärosätena än på de statliga. Information om studiemedel för studier i USA finns på CSN:s webbsida.

Läs mer:

Studera i USA

Johanna Boussard

Senast uppdaterad: 21 aug 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2016-03-21

Studera i Storbritannien

Högt ansedda universitet, och relativt låga studieavgifter gör Storbritannien till svenskars mest populära studiedestination. Sök innan 15 januari. Så gör du.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2016-03-18

Stick ut på ditt CV – plugga i Asien

Vill du sticka ut i mängden av ansökningar när du söker jobb? Ta chansen att studera i Asien. Jonas Svenhard, 33, pluggade i Japan och fick en ny jobbmöjlighet.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2015-06-16

Lista: 5 sköna stranduniversitet

Glöm gråkallt novemberregn. Vi tipsar om fem sköna strandhäng där universitetet ligger runt knuten.

Läs mer
Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön