Opponering – här får du bästa tipsen
27 okt 2021

Opponering – här får du bästa tipsen

Uppsatsen är inlämnad, men du är inte klar ännu. Nu är det dags för opponering. Men vad händer då? Finns det något ”rätt” eller ”fel”? Vad ska du egentligen tänka på under opponeringen?

Två experter ger sina bästa tips inför opponeringen: Bodil Moberg, språkkonsult i svenska på Språkverkstaden vid Karolinska Institutet och Catharina Olsson, docent på instutitionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Kolla in videon och läs mer i artikeln längre ner!


Tips till opponenten

1) Var påläst!
Läs igenom uppsatsen ordentligt. Ta en del i taget och anteckna samtidigt som du läser. 

2) Innehåll vs. form
Ställ vetenskapliga frågor - innehållet är oftast viktigare än formen, men det kan variera. På vissa instutitioner är formalia och form även viktigt, kolla med din handledare och examinator hur mycket tid du ska lägga på innehållet och formen.

3) Frågorna
Ställ frågor som kan leda till mer spännande resonemang – även sådana frågor som du kanske redan kan svaret på. Ställ korta, öppna frågor som kan leda vidare. Lyssna på svaren och ställ följdfrågor.

4) Förklara
Förklara omständigheterna kring frågorna, ge de övriga i rummet en bakgrund. 

5) Helhet
Tänk på helheten snarare än detaljerna. Det är lätt att fastna i att flytta kommatecken. Opponenten lägger ofta mycket tid på att kontrollera referenser. Kom ihåg att översikten är viktigast!

6) Syfte
Varför har man gjort det man har gjort? Inledningen ska förklara för läsaren varför det är viktigt att undersöka det man ska undersöka. Det motiverar syftet och sätter det i ett större sammanhang. Som opponent är det viktigt att stämma av dettta.

7) Uppsatsens frågeställningar
Vilka är frågeställningarna? Det är viktigt att du stämmer av att frågorna som ställs i början av uppsatsen blir besvarade. Om du misstänker att en frågeställning inte besvaras är det viktigt att du tar upp det.

8) Diskussion
Är teorierna med i diskussionen? Är något inte med i diskussionen så ska det inte heller vara med i uppsatsen.


Känner du dig inte helt hemma på exakt hur oppineringen går till? Vi har skrivit en artikel där vi går igenom opponeringens alla delar!

Läs mer om opponeringens olika delar här


så lyckas du med opponeringen

Tips till respondenten

1) Lyssna
Lyssna på opponentens frågor, repetera dem gärna och försäkra dig om att du förstått.

2) Okej att inte veta
Var inte rädd om du inte kan svaret på en fråga. Det är okej att säga att man inte vet. Det är värre att gissa och att det blir fel.

3) Kontakt
Ha ögonkontakt med opponenten. Visa att du lyssnar på frågorna!

4) Ta det inte personligt
Andas. Separera dig från texten, låt inte kritiken gå för nära inpå dig. Det är din uppsats som är uppe för opponering, inte du!

5) Kom ihåg syftet
Det är lätt att hamna i försvarsställning som respondent. Kom ihåg att opponeringen ska hjälpa dig att göra uppsatsen ännu bättre.

6) Förklara referenser
Somliga refererar utan att kommentera referaten. Motivera varför du refererar. Visa att du är på väg någonstans.


Källor: Catharina Olsson, Bodil Moberg.

Senast uppdaterad: 27 okt 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-04-16

Så fajtas du för din uppsatsidé

Ibland krävs blod, svett och tårar för att få sitt uppsatsämne godkänt. Med envishet fick Jimmy Lundström, 28, sin vilja igenom. Förra våren närmade sig Jimmy Lundström slutet på sin civilekonomutbildning med inriktning mot strategi. Tiden var kommen. Dags för kandidatuppsats. Han såg chansen att i uppsatsen fördjupa sig i ett område som skulle kunna vara till nytta för företaget Refined Wiki h ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-08

Uppsatsen kan ge karriären en skjuts

Uppsatsskrivande på högskolan är ett strategiskt bra tillfälle att få in en fot där man vill och skaffa sig spetskompetens. Men vilka är framgångsfaktorerna? Följ ditt intresse och var inte rädd att skriva själv, råder Jennie Ryding, som vann årets uppsatsstipendium från Unionen. Jennie Ryding, 28 valde kandidatuppsatsämne utifrån intresse och att hon själv planerade att i framtiden börja forska.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-27

Vad innehåller en uppsats?

En uppsats är en akademisk text där ett problem eller frågeställning får ett svar. Oftast utgör uppsatsen avslutningen på ett program eller en kurs. Hur skriver man en uppsats? Vad ska den innehålla? Vad innebär de olika delarna? Vi hjälper dig förstå universitetsuppsatsens struktur! 

Läs mer