16 apr 2019

Så fajtas du för din uppsatsidé

Ibland krävs blod, svett och tårar för att få sitt uppsatsämne godkänt. Med envishet fick Jimmy Lundström, 28, sin vilja igenom.

Förra våren närmade sig Jimmy Lundström slutet på sin civilekonomutbildning med inriktning mot strategi. Tiden var kommen. Dags för kandidatuppsats.

Han såg chansen att i uppsatsen fördjupa sig i ett område som skulle kunna vara till nytta för företaget Refined Wiki han precis hade startat ihop med Emil Sjödin parallellt med studierna:

– Vi hade skaffat en licens på en amerikansk produkt som vi var på gång att utveckla vidare för att göra det enklare för företag att använda webb 2.0-teknologi internt i organisationer, ett knowledge management-system med lösningar som enkelt kan liknas vid Wikipedia, Twitter och Facebook och med funktioner anpassade för företag. Jag tänkte att uppsatsen kunde ge mig mer kunskaper om produktens tillämpning genom intervjuer med befintliga användare av den amerikanska produkten.

Lunds universitet sa först nej.

– Det fanns inga handledare som kunde ge stöd i det ämne jag ville skriva, kunskapshantering i den här typen av moderna system.

Hur fick du din vilja igenom?

– Jag fick kämpa länge. Till slut fick jag igenom att skriva om mitt företag relaterat till ”strategiska styrsystem i ekonomivärlden”, om hur företagsledningar effektivare kan nå sina mål med de här systemen.

Jimmy tipsar: Så får du din vilja igenom

1) Vad är viktigt?
– Jag ville ha kunskaper från marknaden i ett område som vårt företag kunde ha nytta av. Jag ville bland annat intervjua den person på Accenture i Holland som ligger bakom att 90 000 av deras medarbetare använder den produkt vi har licens på.

2) Inventera handledarna
– Jag kontaktade olika handledare och tog reda på var deras områden korsar det som jag vill ha kunskaper om. Ens eget uppsatsämne behöver tyvärr kunna kopplas till litteratur de känner till.

3) Skruva på ämnet
– Helst hade jag velat skriva om knowledge
management inom det här området. Men det gick inte att få igenom. Så
frågan blev: Hur kan jag ändra uppsatsämnet så att jag ändå får fram något värdefullt ur intervjuerna? Det blev inriktning mot styrsystem.

Kristian Borglund
Senast uppdaterad: 16 apr 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-08

Uppsatsen kan ge karriären en skjuts

Uppsatsskrivande på högskolan är ett strategiskt bra tillfälle att få in en fot där man vill och skaffa sig spetskompetens. Men vilka är framgångsfaktorerna? Följ ditt intresse och var inte rädd att skriva själv, råder Jennie Ryding, som vann årets uppsatsstipendium från Unionen. Jennie Ryding, 28 valde kandidatuppsatsämne utifrån intresse och att hon själv planerade att i framtiden börja forska.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-27

Opponering – här får du bästa tipsen

Uppsatsen är inlämnad, men du är inte klar ännu. Nu är det dags för opponering. Vad gör man då? Finns det något ”rätt” eller ”fel”? Vad ska du tänka på under opponeringen? Två experter ger sina bästa tips!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-09-27

10 tips: Så lyckas du med uppsatsen

Det är svårt att skriva uppsats – och ännu svårare att bli klar. Här får du tio enkla tips av Fredrik Hillvesson, legitimerad psykolog och författare till boken ”Sju enkla steg till en färdig uppsats”. 

Läs mer