Visa allastudier.se som: Mobil

Vilket universitet är bäst?

Karolinska institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet är Sveriges bästa universitet enligt nyutkomna Times Higher Education World Rankings 2014-15. Men hur stor vikt ska man lägga vid rankningslistor när man väljer lärosäte?

I veckan kom ”Times Higher Education World Rankings 2014-15”, en av de mest kända globala rankningslistorna som rankar lärosäten världen över. Internationellt är lärosätets rykte den viktigaste parametern för studenter när de väljer lärosäte, enligt en undersökning av IDP. Hur noga är man som svensk student med att undersöka vilket rykte, kvalitet och rankning lärosäten har?

– Generellt är medvetenheten hos svenska studenter om internationella rankningar låg, men samtidigt är man ganska väl medveten om olika lärosätens rykte, vilket ju delvis kommer från rankningar, säger Johan Alvfors, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Harriet Wallberg, universitetskansler och ansvarig för kvalitetsbedömningen av lärosäten i Sverige, tycker inte att man ska lägga för stor vikt vid internationella rankningar.

– Svenska lärosäten kan inte blunda för rankningarna, att rankas högt ger ett gott internationellt renommé och får en positiv effekt för rekryteringen av internationella studenter och gästforskare och samarbete med andra lärosäten. Samtidigt ska man som student ta dessa rankningar med en nypa salt, de är dåliga på att visa hur bra universitetet är på att leverera högkvalitativ utbildning, säger Harriet Wallberg.

Kritiken som förekommer handlar bland annat om att rankningarna mäter fel saker, med för stort fokus på hur framstående universiteten är inom forskning.

– I dag finns inget system som mäter relevanta parametrar för studenter. Jag tycker istället att man som blivande student ska fundera på vad man tycker är viktigt i sin utbildning och sedan vända sig till lärosäten och studentkårerna direkt och ställa frågor kring detta, säger Johan Alvfors.

Tips: Rankning
  • Ta reda på vilka faktorer rankningen baseras på.
    Olika rankningslistor kan inte utan vidare jämföras. Vissa mäter bara forskningskvalitet medan andra går in på sådant som utbildningskvalitet eller rykte. En del utgår bara från indikatorer medan andra gör enkätundersökningar. Ta reda på detta och fråga dig själv vad som är viktigast för dig i en kvalitetsvärdering.
  • Titta på Universitetkanslersämbetets kvalitetsgranskning.
    UKÄ utvärderar kvaliteten på all högre utbildning i Sverige och tittar på hur väl lärosäten lyckas uppnå examensmål. Målsättningen är inte att ranka utan att hitta de utbildningar som inte uppnår tillräcklig kvalitet.  Här kan man ända skaffa sig en kompletterande bild av hur utbildningen står sig.
  • Gör aktiv research på högskolan och bland arbetsgivare.
    Kontakta utbildningarnas representanter direkt och ställ frågor kring kvalitet som är viktiga för dig. Be om studentreferenser och kontakta Studentkårerna för att få andra studenters perspektiv. Kontakta gärna potentiella arbetsgivare för att höra hur de ser på olika utbildningar.
Kända rankningar:

Urank – Sveriges universitetsrankning

Times higher education

QS Word University Rankings

Shanghai Jiao Tong University Academic Ranking of World Universities

Läs mer:

Fakta: Rankning

Lista: Sveriges bästa lärosäten

Johanna Boussard
Senast uppdaterad: 16 sep 2015

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2011-11-03

Facebook på lektionen – om du vill hänga med

Hon är forskaren och lektorn som möter sina studenter på Facebook: "Jag fick en del kritik i början"

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-04-16

Twilight-turism är nya sättet att resa

Tre forskare har skrivit en bok om ett ovanligt fenomen som blir allt vanligare, också i Sverige. Länkar: Ovanliga studier.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2015-06-16

Välkomna till ert nya liv, studenter!

De kommande veckorna ska 246 743 nyantagna studenter välkomnas på högskolorna. Vi var på plats när KTH i Stockholm tog emot sina studenter.

Läs mer