Längd:1 termin
Utbildningsform: Komvux
Typ av huvudman:Kommunal
Förkunskapskrav: Utbildningen är avsedd för dig som Iäser eller nyligen har läst SFI på C-D nivå eller Svenska som andraspråk grund. Utbildningen är INTE avsedd för dig som redan har godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Personliga intervjuer... Läs mer
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV