Utbildningar / lönestatistik / jobb
Audionom

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Audionomer arbetar på landstingens audiologiska kliniker/hörcentraler, öron-näsa-halskliniker, inom habiliterings- och rehabiliteringsverksamhet, på privata kliniker eller som egenföretagare med konsultverksamhet. Audionomer arbetar även på företag som utvecklar hörseltekniska hjälpmedel.

Så blir du audionom

Utbildning till audionom finns på det treåriga audionomprogrammet på universitet och högskolor. Programmet finns på flera studieorter i landet.
Fråga SYV