Utbildningar / lönestatistik / jobb
Specialister och rådgivare, lantbruk och trädgård

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Specialister och rådgivare inom lantbruk kan arbeta hos till exempel hushållningssällskap eller branschorganisationer. De kan arbeta på företag och leverantörer inom trädgårdsodling.

Så blir du specialister och rådgivare, lantbruk och trädgård

De flesta specialister och rådgivare inom lantbruk och trädgård har en akademisk utbildning inriktad mot lantbruk eller trädgård.

För arbete inriktat mot lantbruket är en vanlig utbildningsbakgrund något av agronomprogrammen vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.
Fråga SYV