Utbildningar / lönestatistik / jobb
Speditör

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Speditörer arbetar i transport - och speditionsföretag, på rederi, vid flyget eller inom handel och industri. Ibland kan man vara specialiserad på till exempel bilspedition eller flygspedition.

Arbetsuppgifter
Speditörer arbetar med att planera transporter av gods åt kunder.

Så blir du speditör

Inom Yrkeshögskolan finns flera utbildningar inom spedition och transportplanering.
Ofta ställs förkunskapskrav som utbildning från Handels- och administrationsprogrammet inom gymnasieskolan eller tidigare erfarenhet inom transportbranschen.
Fråga SYV