Utbildningar / lönestatistik / jobb
Brandingenjör

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Brandingenjörer arbetar inom kommunernas räddningstjänst, vid statliga myndigheter och inom näringslivet i industri- och försäkringsbranschen.

Arbetsuppgifter

Brandingenjörer som arbetar inom kommunal räddningstjänst har ofta ledande befattning och arbetar framförallt med tillsyn, tillståndsgivning, utbildning, information och rådgivning till byggprocesser och planprocesser samt planerar, utreder och utvärderar verksamheten.

Så blir du brandingenjör

Brandingenjörsutbildning finns vid Lunds Tekniska Högskola och Luleå tekniska universitet och leder fram till brandingenjörsexamen.

Luleå tekniska universitet har även beteendevetenskapliga inslag som exempelvis riskhantering och ledarskap.
Fråga SYV