Utbildningar / lönestatistik / jobb
Ambulanssjuksköterska

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Ambulanssjuksköterskor är anställda av landsting/regioner eller av privata företag som bedriver ambulanssjukvård på entreprenad.

Arbetsuppgifter
Ambulanssjuksköterskan tar hand om personer i alla åldrar som drabbats av akuta sjukdomar eller skador. Ambulanssjuksköterskan undersöker och behandlar patienten innan och under transporten till sjukhus eller annan vårdinrättning.

Till exempel ska ambulanssjuksköterskan kunna förlösa en gravid kvinna, rädda liv vid hjärtstopp och hantera trafikolyckor.

Så blir du ambulanssjuksköterska

En ambulanssjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska (treårig utbildning) med en specialistsjuksköterskeexamen (ettårig utbildning vid heltidsstudier) med inriktning mot ambulanssjukvård. Specialistbeteckningen är skyddad och får endast användas av en legitimerad sjuksköterska med examen som specialistsjuksköterska.
Fråga SYV