Trots en miljard – Yrkesvux illa ute

Yrkesvux
Foto: Scanpix

Nästan var femte kommun brister i uppföljningen av den yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen, yrkesvux.

Bristerna kan göra att kommunerna förlorar det statsbidrag de får för utbildningarna, enligt Skolverket.

– Eftersom det här är en riktad satsning så är det viktigt att vi kan följa upp och se exakt vilka kommunerna vänder sig till, vilka målgrupper de försöker nå, säger Eva Nordlund, undervisningsråd på Skolverket.

Bland de uppgifter som Skolverket vill ha in finns elevernas kön, ålder och om de är födda i Sverige, Europa eller utanför Europa. Kommunerna ska också redovisa vad eleverna gjorde före utbildningen, vad de gör efteråt och hur de finansierar sina studier. Men de senare frågorna har många kommuner varit för dåliga på att följa upp.

Staten satsar cirka en miljard kronor på den yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen under 2010. Satsningen ska motverka bristen på yrkesutbildade personer.

Eftersom yrkesutbildningar ofta är dyrare än utbildning i teoretiska ämnen uppger många kommuner att de inte skulle haft råd med yrkesvux utan det statliga bidraget.

De kommuner som inte bättrar sig kan nu förlora sitt bidrag.

– De får lite längre tid på sig att lämna in uppgifterna, men gör de inte det vidtar vi åtgärder, säger Eva Nordlund.

Fakta: Yrkesvux

Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktade kurser inom den kommunala vuxenutbildningen som regeringen införde 2009.

Syftet är att motverka brist på personer med yrkesutbildning. Yrkesvux är till för dem som saknar en yrkesutbildning på gymnasienivå eller behöver komplettera den.

Antalet platser har ökat kraftigt – från 5 600 platser förra året till 23 000 platser i slutet av 2010.

Källa: Skolverket

Fråga SYV