Fuska eller inte fuska – det är frågan

Foto: Scanpix

Studenten gjorde fel och fick sitt straff. Lika enkelt var det inte när rektorn blev anklagad för fusk.

Läs mer:

Karin studerar ett mastersprogram i Lund. Två gånger har hon åkt fast för fusk. Hon är inte stolt över det och hon erkänner de fel hon gjort. Hon har tagit sitt straff.

– Jag säger inte att jag gjorde rätt. Vi hade kanske behövt lära oss hur man citerar på rätt sätt. Men jag försöker inte rättfärdiga det jag har gjort, säger Karin.

I det ena fallet läste Karin en delkurs där alla studenter skulle skriva självständiga arbeten. En kurskamrat valde ett liknande ämne som Karin och frågade om hon kunde titta på Karins färdiga material. Det slutade med att kompisen kopierade delar av texten.

I det andra fallet skulle Karin skriva en rapport. När hon kopierade ett stycke från internet tyckte hon att hon refererade på korrekt sätt. Men det tyckte inte universitetets disciplinnämnd.

"Jag har uppfattat det så"

Rektor Per Eriksson sitter i en annan del av Lund. Under hösten har Sydsvenskan i en rad artiklar avslöjat att rektorn presenterat vilseledande information när han blev professor – en förutsättning för att bli rektor.

Bland annat ska Per ha hänvisat till patent och handledningar i sin ansökan; påståenden som enligt Sydsvenskans granskning inte stämde. Rektorn bemötte tidningens artiklar och sade bland annat till Sydsvenskans journalist att:

– Jag har uppfattat det så i den roll jag haft. Jag får väl prata med mina kära doktorander.

Dagen efter intervjun tog en av de inblandade doktoranderna tillbaka vad han tidigare sagt och hävdade att Per varit hans handledare. En utredning om vad som hänt har blivit tillsatt.

Backar upp rektorn

I Akademiska Föreningens byggnad AF-borgen jobbar Henrik Jonsson, vice ordförande på Lunds Universitets Studentkårer, LUS. Han säger att LUS vill värna hederligheten, att man är mot studenter som fuskar och att hur grova reprimanderna blir måste stå i förhållande till fusket.

– Fusk är såklart ingenting vi uppmuntrar, säger Henrik.

På frågan om hur LUS ser på en rektor som fuskar så betonar Henrik att man inte vet om Per Eriksson har gjort något fel.

– Vi väljer att vara pragmatiska. Det har ju tillsatts en utredning nu. Vi väljer att se hans prestation utifrån vad han har gjort. Så länge det inte framkommit något uppenbart dåligt så backar vi upp honom.

"Helt oberoende är vi inte"

Lunds studentkårer tillhör de kårer i landet som blir sponsrade av sitt lärosäte. För varje student som inte blir medlem skjuter Lunds universitet till pengar. Summan motsvarar det som nämndes i senaste utredningen om obligatoriets avskaffande.

– Det är klart att helt oberoende är vi inte, vi jobbar för studenternas bästa, säger Henrik.

Henrik säger att sponsringen från lärosätet inte är någon optimal lösning på sikt. Enligt honom vill varken universitetet eller kårerna att systemet fortsätter hur länge som helst: Kårerna vill vara självförsörjande i det långa loppet. Men han ser inte några problem eller att kårerna skulle stå i en beroendeställning till universitetet.

– Jag tror inte vi drar oss för att kritisera universitetet om man skulle hamna i en situation då det skulle behövas, säger Henrik.

Har accepterat sitt straff

Karin har känt sig motarbetad. Vid en inlämningsuppgift berättade föreläsaren att hon inte kunnat öppna Karins skickade e-post och att hon därför inte kunnat bedöma arbetet. Eftersom nästa kurs kräver att inlämningsuppgiften är godkänd måste Karin vänta. Hon undrar om det är hennes fel, om det handlar om att hon kommer från ett annat land eller att hon har mörk hudfärg.

Karin känner inte till svensk praxis och vet därför inte om hon har blivit behandlad rättvist. Hon har accepterat sitt straff: Två månaders avstängning. Förhoppningsvis ska hon ändå klara av att ta sin mastersexamen i sommar.

– Jag hade nog åkt fast i mitt hemland också, det är ingen skillnad på fusk. Men jag fuskade inte medvetet.

(Fotnot: Karin heter egentligen något annat)

Fråga SYV