Sexologi – plugga kärlek och sex

Foto: Scanpix

AllaStudier.se kollar utbudet på Sveriges högskolor om man vill plugga kärlek...och sex. Sexologi vid Malmö Högskola tillhör en av de mest populära kurserna.

I Malmö finns utbildningen som många är intresserade av; sexologi. Här finns både en 15 hp grundkurs och ett tvåårigt masterprogram på deltid.

Mariah Larsson är programkoordinator på programmet och tror att intresset är så stort på grund av att det finns behov av en sån här utbildning.

Även om det finns "sex överallt" omkring oss, i tidningar, på TV, i populärkulturen, finns det lite systematiserad kunskap om det. Man kan säga att vi pratar hela tiden om sex utan att egentligen prata om det. Detta skapar ett intresse och en nyfikenhet på hur det ser ut "under ytan", säger Mariah.

Många av våra studenter arbetar med människor, t ex inom vården, där specialiserade kunskaper om sexualitet saknas. Eftersom det sexuella berör våra liv i allra högsta grad, får påverkan på sexualiteten konsekvenser för hur våra liv fungerar. Att få kunskap om och förståelse för detta är angeläget för många av våra studenter, säger Mariah.

Vem läser kursen?

Majoriteten är kvinnor. I den senaste kullen som antogs är en majoritet också född på 80-talet, men vi har ganska stor åldersspridning. Många är yrkesverksamma, som barnmorskor, sjuksköterskor eller socionomer.

Vad innehåller utbildningen sexologi?

Ubildning inom sexologi innehåller kurser om alltifrån sexualrådgivning till sexologi som kunskaps- och forskningsområde. Studenterna får en orientering i vad man kunde kalla "sexualitetens idéhistoria", de får läsa om sexuell hälsa i ett globalt perspektiv, de får studera sexualitet i ord och bild, lagstiftning om sexualitet och klinisk sexologi. Lärarna forskar bland annat om sexualitet och föräldraskap, om prostitution och trafficking, om sexualitet i det mångkulturella samhället, om pornografi och om genitala kirurgiska ingrepp.

Fråga SYV