Guide: Miljö är det nya svarta

Framtiden finns i miljön: Här hittar du jobb och karriärmöjligheter. Adelina pluggar miljövetarprogram. Tips och länkar: Så gör du världen bättre.

Efter Al Gores film An Inconvenient Truth om miljöförstöringens effekter har miljöfrågorna blivit 2000-talets stora samtalsämne. Miljöutbildningar har dykt upp på allt fler lärosäten. Arbetsmarknaden efterfrågar kunskaper inom miljö.

Det skapas ständigt nya utbildningar inom miljöområdet. På yrkeshögskolan kan du exempelvis bli miljösamordnare, och om folkhögskola passar dig bättre finns utbildningen även där.

Här får du jobb

– En yrkesgrupp med tydlig koppling är ingenjörer. Där är det brist på folk, både högskoleingenjörer och civilingenjörer, säger Tommy Olsson som är yrkesanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Tommy menar att det behövs folk som skapar nya energislag och jobbar med förnyelsebar energi. Också inom vindkraft behövs folk. Ett annat sätt att arbeta med miljö är att bli biolog, men där ser arbetsmarknaden tuffare ut.

– Det är ofta en teknikkoppling i miljöfrågor. Länsstyrelsen kan vara ansvarig för områden men hur mycket som görs styrs politiskt. Det är tufft för en nyexaminerad biolog, säger Tommy.

Så gör du

Miljö- och ingenjörsutbildningar kräver en hel del förkunskaper i främst naturvetenskapliga ämnen. Förkunskapskraven är olika beroende på vilken utbildning du väljer. Ta reda på vad som krävs på den utbildning där du vill studera.

Har du inte tillräckliga förkunskaper eller betyg så kan du läsa upp och in betyg och skriva högskoleprovet.

Foto: Privat

Adelina skräddarsyr sin egen miljöutbildning

SMIL – samhällsvetenskapligt miljövetarprogram är det enda i sitt slag i Sverige. Och får man tro Adelina Lundell, en av studenterna på programmet, är kombon samhälle och miljö lika rätt som lyckad.

– Vi människor påverkar ju miljön på olika sätt, så det är ju självklart att samhälle och natur hänger ihop, säger Adelina.

– På SMIL får vi kunskap i miljöfrågor utifrån hur vi människor agerar i naturen, men vi läser också ren naturvetenskap som kemi.

SMIL är alltså ett tvärvetenskapligt program. Adelina tycker att utbildningen är ganska komplicerad, men det är snarare på gott än på ont.

– Miljöfrågor är oftast invecklade och på skolan försöker man heller inte förenkla dem. Jag tycker att SMIL har lyckats ta tillvara på komplexiteten.

Den största fördelen med programmet är enligt Adelina att man kan skräddarsy den själv.

– Vi väljer profilering själva och har många valbara kurser. Det gäller att hoppa på alla möjligheter som erbjuds, det lönar sig när man sen kommer ut och ska jobba.

Sökfunktion:

Relaterat:

Fråga SYV