Högskoleprovet
08 sep 2023

Högskoleprovet

Så mycket som var tredje student tar sig in på högskolan genom högskoleprovet – med andra ord en toppenmöjlighet för dig att komma in på din drömutbildning! Här går vi igenom allt från anmälan och resultat till provets delar och tillåtna hjälpmedel.

Högskoleprovet är en väg in till högskolan eller universitetet. Lärosätena kan fördela mellan en till två tredjedelar av platserna till studenter med resultat från högskoleprovet, som då hamnar i en egen urvalsgrupp. Söker du till högskolan med både gymnasiebetyg och resultat från högskoleprovet så har du alltså chans till en plats genom två urvalsgrupper.

För att skriva högskoleprovet behöver du betala en avgift på 550 kronor. Sedan 2022 gäller även 18-årsgräns. Men det finns några undantag för dig som har en gymnasieexamen eller går senare delen av din gymnasieutbildning. För höstens prov 2023 gällde något av följande:

 • Att du fyllt 18 år.
 • Att du fyller 18 under 2023.
 • Att du går i gymnasiet och läser andra året (vårterminen) eller senare.
 • Att du har gymnasieexamen eller studiebevis från ett nationellt gymnasieprogram.
 • Att du har fullföljt en utbildning med godkända resultat som motsvarande gymnasiet.

Du kan skriva provet hur många gånger du vill. Resultatet av ditt högskoleprov gäller i åtta år och det är alltid ditt bästa resultat som räknas vid högskolans urvalsprocesser.

Anmälan och datum

Du anmäler dig till högskoleprovet genom att skapa ett konto och skicka in en webbanmälan på Hogskoleprov.nu. Du måste också betala en avgift på 550 kronor. Anmälan är personlig och du kan inte få tillbaka anmälningsavgiften.

Om du är svensk medborgare använder du ditt personnummer för att anmäla dig. Om du är utländsk medborgare kan du anmäla dig med ditt födelsedatum och passnummer eller id-nummer.

Högskoleprovet ges två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Vårens prov är alltid på en lördag och höstens prov är alltid på en söndag.

Cirka en vecka före provdagen får du en kallelse med information om var provet äger rum. Informationen skickas till ditt konto på Hogskoleprov.nu. Ta kontakt med den högskola eller det universitet som du har anmält dig till om du inte fått kallelsen.

Att skriva högskoleprovet

Högskoleprovet tar en dag, cirka 8 timmar och 45 minuter, att skriva. Provtillfället börjar vid klockan 08.10 och avslutas vid 16.55. Själva provet är uppbyggt på fem provpass á 55 minuter med 30 minuters rast mellan varje pass. Mitt på dagen får du en 50 minuters lunchpaus. Du måste kunna legitimera dig i början av provdagen och legitimationskontroller sker även efter varje provpass.

Högskoleprovets delar

Högskoleprovet består av 160 uppgifter. Utav de fem provpassen är två så kallade kvantitativa provpass och två är verbala provpass. Det sista passet är ett utprövningspass där nya uppgifter inför kommande prov testas. I vilken ordning de olika passen kommer kan variera.

Det kvantitativa provpasset består av fyra delprov: 

 • XYZ, matematik: 12 uppgifter
  Här bedöms dina matematikkunskaper. Du får en matematisk uppgift, t.ex. en ekvation, som du ska lösa.
 • KVA, kvantitativa jämförelser: 10 uppgifter
  Du ska bestämma vilken av två angivna kvantiteter som är störst. I många fall behöver du utföra enklare matematiska beräkningar för att kunna komma fram till rätt svar.
 • NOG, kvantitativa resonemang: 6 uppgifter
  Här testas din förmåga att hantera matematiska och logiska problem. Du ska bedöma om du fått tillräcklig information för att kunna lösa problemet.
 • DTK, diagram, tabeller och kartor: 12 uppgifter
  Detta delprov testar din förmåga till att läsa diagram, tabeller och kartor. Du ska göra enklare tolkningar, beräkningar och uppskattningar av tillgänglig information. 

Det verbala provpasset och består av dessa fyra delprov: 

 • ORD, ordförståelse: 10 uppgifter
  ORD testar din ordförståelse. Du ska välja vilket av svarsalternativen som bäst motsvarar ordet eller frasen i frågan.
 • LÄS, svensk läsförståelse: 10 uppgifter
  I denna del av högskoleprovet testas din förmåga till att ta till dig information i en svensk text.
 • MEK, meningskomplettering: 10 uppgifter 
  I detta delprov får du en rad meningar eller stycken ur vilka det saknas 1–3 ord. Du ska välja det svarsalternativ som passar bäst in i luckorna.
 • ELF, engelsk läsförståelse: 10 uppgifter
  Detta delprov prövar din förmåga till att läsa och förstå engelsk text.

Legitimation

I början och under provdagen sker legitimationskontroller. Därför måste du ha med dig en giltig legitimation. Om du inte kan legitimera dig får du inget provresultat.

Följande id-handlingar är godkända:

 • Svenskt nationellt id-kort.
 • Svenskt körkort.
 • Svenskt EU-pass.
 • Svenskt sis-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet.
 • Utländskt pass (om du är utländsk medborgare utan svenskt personnummer). Passet behöver vara tydligt, inplastat och ha text på engelska, franska eller spanska.
 • Nationellt id-kort (om du är medborgare i ett EU/EES-land utan svenskt personnummer).

Hjälpmedel

Under provet är det noga med vad du får ha med dig och vad du inte får ha med dig. Mobiltelefoner, smartklockor och miniräknare är exempel på otillåtna hjälpmedel. Om du har med dig otillåtna hjälpmedel så kan ditt provresultat bli struket, och i värsta fall kan du bli polisanmäld och avstängd från att skriva provet under två år. Så se till att ta bara med dig saker som du faktiskt får använda!

Tillåtna hjälpmedel är:

 • blyertspennor
 • stiftpennor
 • suddgummi
 • pennvässare
 • stift
 • vanlig rak linjal
 • överstrykningspennor
 • analog klocka.

Du skriver ner dina svar i särskilda svarshäften som du får av provledaren. Efter varje provpass samlas alla svarshäften in. Tidigare var det även möjligt att skriva sina svar på ett personligt kontrollpapper som delades ut av provledaren, men sedan hösten 2019 är detta borttaget.

Från och med hösten 2023 görs utökade kontroller under högskoleprovet för att förhindra fusk. Detta görs i form av in- och utpasseringskontroller, då en ordningsvakt kan komma att kontrollera om du har med dig elektroniska hjälpmedel med hjälp av metalldetektor.

Efter högskoleprovet

Resultat på högskoleprovet är en offentlig handling. Provresultatet anges enligt en skala mellan 0,0 och 2,0 poäng. Om du fått ett giltigt resultat så överförs det automatiskt till lärosätena via Universitets- och högskolerådets antagning (antagning.se). 

Du kan själv se ditt provresultat på ditt anmälningskonto cirka en månad efter provdagen.

Facit

Normalt sett publiceras facit för högskoleprovet tre till fyra dagar efter provtillfället, det vill säga onsdagen efter provdagen. Du hittar frågor och facit på studera.nu.

Källor: uhr.se, studera.nu

Senast uppdaterad: 08 sep 2023

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-21

Astronauten som siktar mot stjärnorna

Väldigt få gör någonting av sina tidiga karriärdrömmar. Christer Fuglesang är egentligen inget undantag. Han drömde aldrig om att bli astronaut som ung, det bara blev så. − För att bli astronaut krävs att du är i fysiskt god form, men man behöver absolut inte var någon elitidrottare. Du bör ha lätt för att lära dig saker snabbt, det gäller att klara av en bredd av många olika uppgifter.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2013-04-29

Toppstudenter blir lärare

Teach for Sweden är projektet där toppstudenter från landets universitet får möjlighet att utbilda sig till lärare och jobba på speciellt utsatta skolor. Nu söker man ledartalanger som vill göra skillnad. Fram till 2020 finns ett behov att rekrytera 50 000 behöriga lärare och inom ämnena Matematik, NO och Teknik är bristen på behöriga lärare akut redan i dag.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2011-11-03

Allt fler 19-åringar på högskolan

Arbetsmarknaden är tuff. Många går direkt från gymnasiet till högskola och universitet.

Läs mer