Alla studentflak är olagliga

Det är förbjudet att åka på lastbilsflak. Men alla ser mellan fingrarna när studenttågen drar fram genom städerna med flaken fyllda av jublande studenter.

– Det finns ett undantag mot förbudet, för karnevalståg och studenttåg. Det finns regler som måste följas, bland annat får man köra max 20 kilometer i timmen och det måste finnas robusta skyddsräcken, säger C-G Wrangel, trafikchef vid polisen i Stockholm.

Varje år inträffar ett antal olyckor där studenter skadas när de ramlat av flaken.

– Oftast har då skyddsräckena inte varit tillräckligt robusta och gett vika vid start eller vid inbromsningar. Det har även hänt att ekipage vält när alla studenter stått på samma sida av flaket. Dessutom har ungdomarna inte varit helt nyktra, konstaterar C-G Wrangel.

I samband med studentfirandet ringlar tutande fordonståg tätt genom städernas centrala gator. De största trafikstörningarna brukar uppstå i Stockholm.

– Under ett antal dagar är centrala Stockholm rejält igenproppat under flera timmar varje dag. Alla karavaner vill ju åka runt Sergels torg. Det fanns förslag på att begränsa den här trafiken på grund av trafiksäkerhetsproblemen, men politikerna ansåg att problemet finns under en så begränsad tid, säger C-G Wrangel.

Läs mer:

Hitta utbildningar

Gymnasium

Fråga SYV