Student – och medarbetare

Foto: Christina Blom

Studentmedarbetare är ett relativt okänt begrepp i Sverige. Att få jobba med relevanta, kvalificerade arbetsuppgifter på företag parallellt med sina studier kan verka fullkomligt naturligt, men är inte realitet på långa vägar i Sverige.

Nu lobbas det från många håll för att få fler arbetsgivare att anställa studenter på så kallade studentmedarbetaranställningar.

Det blir en win-win situation där både arbetsgivare och studenter är vinnare. Många arbetsgivare upplever att de har svårt att hitta arbetssökande med rätt kompetens och vill marknadsföra sig mot studenter. Studenterna får prova på relevanta jobb och har lättare att välja inriktning på studierna, säger Anna Rohlin Larsson, projektledare på Jusek, som är en av de aktörer som vill se studentmedarbetare som en naturlig del av näringslivet.

Celia Nuldén, 22 pluggar maskinteknik på Chalmers i Göteborg.  Eftersom det inte ligger någon praktik inom hennes program förrän år fem, tycker hon det känns naturligt att skaffa sig arbetslivserfarenhet på egen hand. I stället för att jobba parallellt med studierna har hon valt att ta studieuppehåll och kommer jobba för Epsilon, med projekt inom energibranschen. 

– Jag tycker att det ska bli intressant att få användning av det jag lärt under mina första år på Chalmers och ser också fram emot att arbeta med civilingenjörer, säger Celia Nuldén.

Epsilon har de senaste fyra åren också jobbat aktivt med att anställa studentmedarbetare.

Det är många studenter som kommer ut efter studierna med liten erfarenhet av att jobba som ingenjör och vet inte vad som förväntas av dem i en yrkesroll. Att ha jobbat som studentmedarbetare blir en styrka när man väl tar examen, säger Anders Jakobsson, affärsområdeschef på Epsilon.

Många som vi lär känna, genom studentmedarbetaranställningar och exjobb  anställer vi sedan. Magkänslan säger att det är mer än hälften.

Studentmedarbetaranställning

Behovet är stort

Enligt en undersökning bland Juseks studerandemedlemmar arbetar 52 procent vid sidan av studierna, 45 procent av dessa har ett relevant arbete för studierna. 89 procent skulle välja ett studierelevant arbete om det gick. Undersökningen ”Högskolekvalitet 2012” visar att varannan högskolestudent upplever att samverkan med arbetslivet under utbildningen är bristfällig.

 

Danmark föregångsland

I Danmark har studentmedarbetare funnits 1940-talet och kan därför fungera som föregångsland.  Enligt Videnskapsministeriet har studenter som haft en studentmedarbetaranställning fyra gånger lägre risk att bli arbetslösa efter examen, och har högre lön när de kommer ut på arbetsmarknaden, än de som inte jobbat. Avhoppen från studierna minskar.

Hur går jag tillväga?

Kontakta företag som du är intresserad av genom att skicka en spontanansökan, förklara vad studentmedarbetare är och tala om vad du kan. Det finns idag inga speciella regler när det gäller  studentmedarbetaranställningar, utan det behandlas som en vanlig anställning. En riktlinje är att lönen bör vara 75-80 procent av rekommenderad ingångslön.

Källa: Jusek och Svenskt Näringsliv

Relaterat

Fråga SYV