Komvux blev hennes livs chans

Foto: Kinga Lezanska Sjölin

Nu förändras Komvux med ny betygsskala och tuffare kursplan – men fortfarande är Komvux en andra chans. Den har Isabella Jarlsbo, 29, tagit.

Konkurrensen om högskoleplatserna är hård och aldrig har det varit viktigare med höga slutbetyg. Men ibland blir grundskolan inte riktigt som man har tänkt sig. Så blev det för Isabella Jarlsbo, 29. Hon tröttnade på skolan redan i åttan. Betygen rasade. Antalet skolktimmar steg.

– I den åldern förstod jag inte hur viktigt det är med en bra utbildning, säger Isabella Jarlsbo i dag.

Hitta Komvuxutbildningar

Hon hade bara betyg i fyra ämnen när hon gick ut nian och fullföljde aldrig gymnasiet. Drömmarna om ett bra jobb i framtiden var obefintliga. Under nästan fyra år funderade Isabella på att ta upp studierna igen för att komma vidare i livet, men det dröjde ända fram till förra året innan hon blev motiverad och kände att hon vllle göra det för sin egen skull.

Nu läser hon in hela gymnasiet på Komvux Pauli i Malmö och kombinerar obligatoriska kärnämnen som svenska och matte med kurser hon själv har valt, till exempel etik- och livsfrågor.

Från och med juli i år gäller ny skollag, förordning, kursplaner och betygsskala (A-F istället för dagens MVG-IG) för den kommunala vuxenutbildningen. Det innebär stora förändringar för höstens Komvuxelever. Alla som ska läsa högre kurser i det nya systemet måste många gånger kompletteringsläsa innan, eftersom de nya kurserna är mer omfattande och kräver mer förkunskaper.

Ämnet matematik kommer till exempel att bestå av elva kurser i stället för dagens sju, och Malmöskolan Pauli gymnasiums rektor Håkan Wegestål bekräftar att problemet är mest utbrett på matematiksidan.

– Där krävs det kompletteringar på alla kursnivåer. Därför startar vi orienteringskurser för att kunna slussa över elever från det ena systemet till det andra, säger Håkan Wegestål.

Relaterat:

Men eleverna kan också valideringsläsa, vilket betyder att många ämnen och kurser går att redovisa på kort tid om man redan har kunskaper men saknar betyg. Den studieformen kallas flexibla studier.

– För att få hjälp med hur man kombinerar ihop gamla och nya kurser till fungerande slutbetyg kan man vända sig till studievägledarna på Vägledningscentrum, säger Håkan Wegestål.

Isabella Jarlsbo är glad att hon tog tag i sitt liv och tänker ta alla chanser att skaffa sig en bra utbildning – några år senare än sina klasskompisar.

– Stundtals kan skolan vara ganska tuff, tempot är högt och har man inte pluggat på länge kan det vara lite skrämmande i början. Men till största delen är det roligt, givande och utvecklande. Jag vidgar mina kunskaper, lär känna nya människor och får möjlighet att utmana mig själv hela tiden.

Isabella räknar med att vara färdig höstterminen 2013, efter det kommer hon med största sannolikhet att studera vidare på högskola eller universitet.

– Jag vill arbeta med människor på ett eller annat sätt. Jag vill förbättra, göra gott och göra skillnad. Att kombinera det med skrivandet som är min stora passion hade varit fantastiskt.

Läs in behörighet för högskolestudier

Vad är Komvux?
Komvux betyder kommunal vuxenutbildning. Utbildningen är mer koncentrerad än grundskolan och gymnasiet och antal undervisningstimmar är färre än i vanliga skolan. Du avgör själv om du vill läsa heltid eller deltid, dagtid, kvällstid eller på distans, och vilka ämnen.

Så funkar det
Om du har för låga betyg för den utbildning du söker kan Komvux ge dig en andra chans. Du kan läsa in både grundläggande och särskild behörighet för högskolestudier. Du måste vara minst 20 år, men du som har ett slutbetyg från gymnasieskolan får börja tidigare.

Fråga SYV