Distansplugga dig till en karriär

Foto: Kinga Lezanska Sjölin

Allt fler väljer att läsa upp sina betyg på distans. För Mathias Kågell, 29, blev distansstudierna en väg mot juristdrömmen.

Många förknippar gymnasial vuxenutbildning med vanliga klassrum – men på företagen som anordnar kommunal vuxenutbildning märker man ett ökat intresse för kurser på distans.

– Distansutbildningarna passar ju otroligt bra om man vill läsa på tider som inte passar för vanlig klassrumsundervisning, säger Emma Rosengren, utbildningsledare på Folkuniversitetet.

Intresset för distansutbildningar vaknade på allvar när läroplanen från 2010 slog fast att vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar.

– Det betyder att eleven ska kunna kombinera dels studier i flera former inom vuxenutbildningen, dels studier med arbete. Därför är distansstudier en bra studieform för de elever som behöver kombinera studier med till exempel jobb eller familjeliv, säger Lisa Wikner på Skolverket.

Idag finns nästan 900 distansutbildningar inom komvux, 100 bara inom Folkuniversitetet.

– Vi växer med 30 procent per år. De flesta av våra elever är väldigt studiemotverade eftersom de vill komma in på en högskoleutbildning eller för att de vill få en komplett gymnasieutbildning, säger Emma Rosengren.

Hoppade av gymnasiet – nu läser han juridik

När Mathias Kågell var 16 år hoppade han av gymnasiet. Han var skoltrött och hade inga större planer för sin framtid. Elva år senare var han redo för studier igen – och det rejält. För att få en fullständig gymnasieutbildning läste han in 28 gymnasiekurser under ett och ett halvt år på distans.

– Jag insåg att jag var begränsad utan gymnasiebetyg och kunde inte välja vilket yrke jag ville.

En kommunal studievägledare rekommenderade komvux på distans – och det var tack vare inspiration från arbetet inom kriminalvården som han valde att sikta på juristprogrammet efter distansstudierna. Idag går han termin fyra av nio.

– Fördelen med komvux på distans var att jag kunde lägga upp studierna hur jag ville. Då levde jag familjeliv och kunde kombinera studierna och familjen med ett extrajobb som nattvakt i en reception.

Nackdelen, säger Mathias Kågell, är att det kan vara svårt att få svar på svåra frågor över telefon, problem som läraren inte kan ta en whiteboard till hjälp att förklara. Och så disciplinen förstås.

– Man ska inte tro att det bara är att hoppa på en distanskurs, det krävs vilja och engagemang– och gärna en del livserfarenhet innanför västen, säger Mathias Kågell.

Hitta komvuxutbildningen på distans

Få svar på dina frågor

Behöver du hjälp inför komvuxstudier och vet inte var du ska vända dig? Vägledningscentrum har svaren.

Fråga SYV