Störst konkurrens till psykolog och veterinär

Foto: Stock Exchange

Fler sökande men färre antagna. Civilingenjörsutbildningen ökar mycket i popularitet men allra högst konkurrens om platserna är det på psykolog- och veterinärutbildningen. Det visar en ny rapport om antagningen till högskolan ht 2013.

Inför hösten 2013 sökte 134 000 personer, utan tidigare högskolestudier, till utbildningar vid universitet och högskolor. Det är en ökning med 7 procent jämfört med föregående höst då antalet var 126 000. Samtidigt blev färre antagna, Av de sökande utan tidigare högskolestudier blev 44 procent antagna hösten 2013, medan andelen varit konstant över 50 procent under åren 2000 och 2011. 

Bland yrkesexamensprogrammen ökade antalet sökande till nästan alla program inför höstterminen 2013. Civilingenjörsprogrammet lockade flest förstahandssökande, 11 400 personer. Det är en ökning med fem procent jämfört med förra hösten. Därefter följer utbildningarna till sjuksköterska och jurist med 8 000 respektive 6 500 förstahandssökande.

Flest behöriga förstahandssökande per antagen, bland yrkesexamensprogram med minst 100 antagna, hade utbildningarna till psykolog (9,3 behöriga första-handssökande per antagen), veterinär (6,9), läkare (5,8) och sjukgymnast (5,6).

Hitta rätt högskoleutbildning

Sök bland Sveriges samtliga kurser och program på högskolan i AllaStudiers sökfunktion

Fråga SYV