Svenska universitet rasar i rankning

Foto: Julio C Saint’ just

De svenska universiteten fortsätter rasa i Times Higher Education:s rankningslista på de bäst ansedda universiteten i världen. Bara Karolinska institutet har fått ett bättre resultat.

Varje år rankas världens bästa universitet i en lista som heterWorld reputation ranking och görs av brittiska Times Higher Education. Undersökningen baseras på enkätsvar från 60 000 akademiker om vilket universitetet de anser har bäst rykte i världen.

Förra året hade Sverige tre lärosäten i topp hundra, i år har universiteteten i Lund och Uppsala trillat ner under hundra gränsen. Uppsala universitet är det som har fallit mest frekvent sedan 2012.

– Ett universitetets rykte är något som är svårt att förändra på lång sikt, det är snarare ett erkännande på lång sikt. Dessutom rör det sig om väldigt små förändringar i undersökningen som kan ha stort utslag på listan, säger Leif Eriksson, utredare på planeringsavdelningen, Uppsala universitetet.

Att Karolinska institutet är det enda svenska universitetet som har stigit på listan, från placering 61-70 till 51-60, tror Leif Eriksson beror på deras fördel att vara ett specialiserat forskningsuniversitet.

– Det blir lättare för dem att få ett bra anseende i världen eftersom de har lättare att profilera sig, man blir väldigt känd inom sitt område, säger han.

Karolinska institutets rektor Anders Hamsten håller med om att de har fördel att inte vara ett brett lärosäte.

– Men vi brukar komma högre upp i de kvalitetsinriktade undersökningarna, så vi har en tydlig framtoning som ett internationellt universitet. Vi är väldigt glada för att Karolinska rör sig uppåt. I framtiden vill vi bli ännu mer internationellt starka.

Totalt hamnade fem svenska universitetet på topp-200 i rankningslistan, varav universiteten i Stockholm toppade. Det högst rankade universitetet i världen blev som förra året Harvards universitet i USA.

Metro har försökt nå utbildningsminister Jan Björklund, som har valt att inte kommentera.

Så här rankas de svenska universiteten 2014

Topp 5 bäst rankade universitet 2014

  1. Harvard (USA)
  2. Massachusetts tekniska institut (USA)
  3. Stanfords universitet (USA)
  4. Cambridge universitet (Storbritannien)
  5. Oxford universitet (Storbritannien)

Källa: Times Higher Education

Läs mer:

Fråga SYV