Vilket universitet är bäst?

Foto: IStockphoto

Karolinska institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet är Sveriges bästa universitet enligt nyutkomna Times Higher Education World Rankings 2014-15. Men hur stor vikt ska man lägga vid rankningslistor när man väljer lärosäte?

I veckan kom ”Times Higher Education World Rankings 2014-15”, en av de mest kända globala rankningslistorna som rankar lärosäten världen över. Internationellt är lärosätets rykte den viktigaste parametern för studenter när de väljer lärosäte, enligt en undersökning av IDP. Hur noga är man som svensk student med att undersöka vilket rykte, kvalitet och rankning lärosäten har?

– Generellt är medvetenheten hos svenska studenter om internationella rankningar låg, men samtidigt är man ganska väl medveten om olika lärosätens rykte, vilket ju delvis kommer från rankningar, säger Johan Alvfors, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Harriet Wallberg, universitetskansler och ansvarig för kvalitetsbedömningen av lärosäten i Sverige, tycker inte att man ska lägga för stor vikt vid internationella rankningar.

– Svenska lärosäten kan inte blunda för rankningarna, att rankas högt ger ett gott internationellt renommé och får en positiv effekt för rekryteringen av internationella studenter och gästforskare och samarbete med andra lärosäten. Samtidigt ska man som student ta dessa rankningar med en nypa salt, de är dåliga på att visa hur bra universitetet är på att leverera högkvalitativ utbildning, säger Harriet Wallberg.

Kritiken som förekommer handlar bland annat om att rankningarna mäter fel saker, med för stort fokus på hur framstående universiteten är inom forskning.

– I dag finns inget system som mäter relevanta parametrar för studenter. Jag tycker istället att man som blivande student ska fundera på vad man tycker är viktigt i sin utbildning och sedan vända sig till lärosäten och studentkårerna direkt och ställa frågor kring detta, säger Johan Alvfors.

Tips: Rankning

  • Ta reda på vilka faktorer rankningen baseras på.
    Olika rankningslistor kan inte utan vidare jämföras. Vissa mäter bara forskningskvalitet medan andra går in på sådant som utbildningskvalitet eller rykte. En del utgår bara från indikatorer medan andra gör enkätundersökningar. Ta reda på detta och fråga dig själv vad som är viktigast för dig i en kvalitetsvärdering.
  • Titta på Universitetkanslersämbetets kvalitetsgranskning.
    UKÄ utvärderar kvaliteten på all högre utbildning i Sverige och tittar på hur väl lärosäten lyckas uppnå examensmål. Målsättningen är inte att ranka utan att hitta de utbildningar som inte uppnår tillräcklig kvalitet.  Här kan man ända skaffa sig en kompletterande bild av hur utbildningen står sig.
  • Gör aktiv research på högskolan och bland arbetsgivare.
    Kontakta utbildningarnas representanter direkt och ställ frågor kring kvalitet som är viktiga för dig. Be om studentreferenser och kontakta Studentkårerna för att få andra studenters perspektiv. Kontakta gärna potentiella arbetsgivare för att höra hur de ser på olika utbildningar.

Kända rankningar:

Läs mer:

Fråga SYV