Alliansens budget gäller för nästa år

I stället för regeringens budget fick vi Alliansens. Vad innebär det för studenterna? Metro tog hjälp av Sveriges Förenade Studentkårers ordförande Rebecka Stenkvist för att reda ut begreppen.

Fler platser på högskola och universitet, fler undervisningstimmar inom vissa utbildningar och fler studentbostäder. Det är exempel på vad regeringen avsatt resurser för 2015. Men nu är det i stället Alliansens budget som gäller för nästa år. Är den bättre eller sämre för studenterna? 

Svaret blir – både och. 

– Vi var ju besvikna på regeringens budget eftersom många av de löften som regeringspartierna gav studenterna saknades i deras budget, till exempel satsningen på studentbostäder, säger Rebecka Stenkvist.

I det som ännu bara är ett förslag som sätter ramarna för Alliansens budget, står att man vill ”skapa förutsättningar” för 20 000 nya studentbostäder, bland annat genom att sänka kraven på tillgänglighet och bullernivåer. 

– Det är ju åtminstone en satsning, även om den är otydlig. Vi tycker inte heller att man ska lösa bostadskrisen genom att låta studenter bo sämre, säger Rebecka Stenkvist.

Regeringen hade avsatt 125 miljoner kronor nästa år för att höja kvaliteten inom humaniora, samhällsvetenskap och lärarutbildning, genom fler undervisningstimmar och mindre grupper. Det är ingenting som nämns i Alliansens budgetförslag.

En annan viktig fråga för studenter, som SFS har jobbat länge med, är att få till en förbättring av studenters sjukförsäkring. I dag kan man som student till exempel inte sjukskriva sig på halvtid, som en arbetstagare kan, utan måste välja att sjukskriva sig helt eller avbryta sina studier.

– Vi hade en bra dialog med regeringspartierna om detta och Stefan Löfven tog upp det i sin regeringsförklaring. Vi har sett goda möjligheter att faktiskt få till en förändring. Nu är vi rädda att den frågan försvinner eller skjuts upp.

Faktaruta

Frågorna att hålla koll på som student

  • Sjukförsäkringen

    Regeringspartierna och flertalet av allianspartierna är positiva till att möjliggöra deltidssjukskrivning för studenter. SFS arbetar även för en förkortad karenstid och att fler ska omfattas av försäkringen.

  • Studentbostäderna

    Alliansen vill med sin budget ”skapa förutsättningar” för 20 000 nya studentbostäder, bland annat genom att minska kraven på bullernivåer och tillgänglighet. Inga motsvarande satsningar i regeringsbudgeten.

  • Fler högskoleplatser

    Högskolan byggs ut med nya platser i båda budgetförslagen. Alliansen avsätter pengar för 10 000 nya platser från och med senast 2018. Detta kan dock bli försenat på grund av regeringskrisen.

Fråga SYV