Utlandspraktik ska göra studenterna toleranta

Foto: Gustav Hugosson

Utlandspraktik innebär ett nytt språk och nya vänner. Men för sjuk­sköterskestudenterna på Sophiahemmet högskola i Stockholm handlar det också om ödmjukhet. – Erfarenheten att vara en främ­­ling i ett annat land gör att man blir mer tolerant, säger Karin Casten Carlberg, internationell koordinator på skolan.

Att jobba som sjuksköterska i dag, och kanske ännu mer i framtiden, innebär dagliga möten med människor med olika bakgrund och kulturer. Har fler sjuksköterskor själva levt och jobbat i en annan kultur så blir bemötandet bättre.

STUDIEFAKTA: Allt du behöver veta om praktik utomlands

Det är en del av filosofin bakom  internationaliseringen som ska genomsyra verksam­heten på Sophiahemmet högskola. Den innebär ett växande antal samarbeten med andra universitet ute i världen. 

Elizabeth Kelderer, 23, studerar på sjuksköterskeprogrammet. Hon har ny­ligen landat på svensk mark igen efter en tre månader lång praktik i Wien.   

Sök vårdutbildning på Sophiahemmet högskola

– Jag kände ingen och visste ingenting innan jag åkte, så jag har tvingats att själv ta kontakt med andra männis­kor. Jag lärde mig att vara mer självständig än jag är här hemma. Det kommer att vara en stor del i yrkes­livet att inte förlita sig på andra hela tiden.  

Elizabeth praktiserade på en palliativ avdelning, det vill säga en avdelning för vård i livets slutskede.  

– Jag kom in med inställningen att det skulle vara ­lite jobbigt, och det var det ibland, men det var så bra stämning bland personalen och de hade väldigt fin ­kontakt med patienterna.

Sök bland sjuksköterskeutbildningar

Fråga SYV