TOEFL – språktest i engelska

Foto: Stock Exchange

Nära 1 miljon individer gör TOEFL-testet varje år. Det är det största och vanligaste språktestet i engelska och används av universitet i hela världen.

TOEFL mäter din förmåga att använda och förstå engelska på universitetsnivå. Testet mäter din kombinerade förmåga att höra, läsa, prata och skriva engelska för akademiska ändamål.

Testets innehåll

TOEFL testar din förmåga att kombinera olika kunskaper i kombination, dvs:

  • Läsa, lyssna och sedan svara muntligt på frågor.
  • Lyssna och sedan svara muntligt på frågor.
  • Läsa, lyssna och sedan skriva svar på frågor.

Nedan är schemat på en testdag med de olika momenten i testet:

Testdel Tidsåtgång Antal frågor Typ av frågor
Listening 60-90 minuter 34 - 51 frågor Lyssna på lektioner, diskussioner i klassrummet - svara på frågor
Reading 60-80 minuter 36 - 56 frågor Läs akademiska texter - svara
på frågor
Rast 10 minuter ---- ----
Speaking 20 minuter 6 uppgifter Välj ett ämne att prata om
Writing 50 minuter 2 uppgifter Skriv korta uppsatssvar på hör- och läsövningar.

Hur och var

Du gör testet på internet i en testlokal i Stockholm  eller Malmö. Testet brukar hållas minst en gång i månaden. För adress till kurslokal se TOEFLs testcenter.

Avgift

Kostnaden för att skriva TOEFL är 250 $ (2012).

Anmälan

Anmälan görs på TOEFL:s hemsida.

Fråga SYV