Högskola

Glöm inte: sista ansökningsdag till högskola
och universitet är 15 april och 15 oktober

 • Sök bland alla högskolor och universitet

 • Välj bland 20.000 utbildningar

 • Gå vidare direkt med din ansökan

 • Läs allt viktigt om CSN, ansökan m.m.

...och mycket mer!

Hitta högskolor och utbildningar

Välj bland alla svenska högskoleutbildningar och alla högskolor och universitet i vår sökmotor. Du går enkelt vidare till ansökan från varje utbildning.

Ansökan och antagning till högskola

Vi har samlat allt du behöver veta om ansökan till högskolan och antagning till högskolan i egna artiklar. Du hittar också fler tips om högskolan i menyn.

Studiemedel och kostnader

Kostnader

Undervisningen på högskola och universitet är gratis för alla studenter inom EU och EES-området, oavsett om det rör sig om ett statligt eller privat lärosäte. Däremot måste du själv betala kurslitteratur och annat studiematerial. Om du studerar på minst halvtid har du rätt till studiemedel.

Från och med höstterminen 2011 är studenter från länder utanför EES-området skyldiga att betala för utbildningen.

Studiemedel

Alla högskole- och universitetsutbildningar berättigar till studiemedel från CSN.

Läs mer om lån och bidrag från CSN

Det finns en gräns för hur lång tid du kan få studiemedel. För studier på högskola och universitet ligger denna på 240 veckor, vilket motsvarar 6 års studier.

Första gången du söker studiemedel görs ingen prövning av tidigare studieresultat, men sedan krävs att du håller en viss studietakt. Det första året med studiemedel måste du i regel ta minst 37 högskolepoäng (hp), och därefter minst 45 högskolepoäng (hp) per år om du studerar på heltid. På vissa utbildningar, till exempel läkar-, farmaceut- och veterinärutbildningarna, gäller andra regler.

Passar högskoleutbildning dig?

 • Utbildningen ges som program eller fristående kurser
 • Du studerar ett ämne i taget och fördjupar dig i det
 • Få lärarledda timmar, du tar stort ansvar att läsa på egen hand och planera din tid
 • Fokus ligger på teori och forskning, liten del praktisk
 • Kärnan i högskolestudier är att du ska lära dig tänka kritiskt, värdera information och se samhälle och vardag ur flera perspektiv
 • Vanligaste studielängden 3-5 år
 • Du kan ofta välja att läsa på distans och med flexibel studietakt

Vad finns det för utbildningar?

Det finns tusentals utbildningar på högskolan att välja mellan. Det finns långa utbildningar och korta, sådana som leder direkt till ett specifikt yrke och sådana som är mer öppna. Man brukar dela in utbildningarna i följande ämnesområden:

Humaniora: språk, filosofi, etnologi, religionsvetenskap, litteraturvetenskap mm

Samhällsvetenskap: Ekonomi, juridik, statsvetenskap, sociologi, psykologi, statistik m.m

Naturvetenskap: biologi, kemi, fysik, matematik, lant- och skogsbruk, miljö m.m

Vård och medicin: läkare, tandläkare, sjuksköterska, barnmorska, apotekare, veterinär m.m

Teknik: arkitektur, byggteknik, datateknik, kemiteknik, maskinteknik, industridesign m.m

Tvärvetenskap: arbetsvetenskap, genusvetenskap, humanekologi m.m

Konstnärliga ämnen: konst, musik, drama, dans, design, foto m.m

Kurser och program

När du studerar på högskolan kan du antingen läsa fristående kurser eller gå ett färdigt utbildningsprogram.

Program

Högskolan bestämmer vilka kurser som ska ingå
Du är garanterad plats på de kurser som ingår i programmet
Leder alltid till en examen
Alla yrkesexamina, t. ex läkarexamen och civilingenjörsexamen, kan du bara få om du följer ett program.

Program som leder till yrkesexamen:

Fristående kurser

Du väljer fritt vilka kurser du vill läsa och i vilken ordning
Du måste söka och bli antagen till varje enskild kurs
Du måste själv kombinera ihop kurser till en examen. I vissa fall kan du nå samma examen genom att läsa fristående kurser som genom att gå ett program

Poäng

Alla kurser och utbildningar på högskolan mäts i högskolepoäng och talar om utbildningens omfattning.

1 termin 30 högskolepoäng (hp)
1 år 60 högskolepoäng (hp)
2 år 120 högskolepoäng (hp)
3 år 180 högskolepoäng (hp)
4 år 240 högskolepoäng (hp)

Examination och betyg

Examination

Varje kurs på högskolan avslutas med någon form av examination.
Det kan vara till exempel:

 • Skriftlig tentamen (”tenta”)
 • Muntligt förhör (”munta”)
 • Inlämningsuppgift
 • PM
 • Uppsats
 • Laboration
 • Grupparbete

En uppsats skriver du med stöd från en handledare. När uppsatsen är färdig ska den försvaras vid ett seminarium som kallas ”opponering”, då andra studenter (”opponenter”) får kritisera och ställa frågor kring uppsatsen.

Betyg

Ditt resultat på examinationen avgör vilket betyg du får på kursen. Den betygsskala som oftast används inom högskolan har tre betygssteg:

Väl godkänd (VG)
Godkänd (G)
Underkänd (U)

.
Enskilda utbildningar kan ha både fler och färre betygssteg. På vissa högskolor har man infört den europeiska ECTS-betygsskalan. Den består av fem godkända betyg: A, B, C, D, E – och två underkända betyg: Fx och F. (Fx ligger nära gränsen för godkänt medan F är klart underkänt).

Om du skulle bli underkänd på en kurs har du rätt att göra om examinationen vid ett senare tillfälle. Ibland får man försöka hur många gånger som helst, men högskolan kan sätta en gräns vid fem gånger.

Utbildningsnivåer och examen

All utbildning på högskolan är indelad i tre nivåer:

 • Grundnivå
 • Avancerad nivå
 • Forskarnivå

Grundnivå Högskoleexamen, 120 hp, dvs två års heltidsstudier
. Kandidatexamen, 180 hp, dvs tre års heltidsstudier
Avancerad nivå Magisterexamen, 80 hp, dvs ett års heltidsstudier
. Masterexamen, 120 p, dvs två års heltidsstudier
Forskarnivå Licenciatexamen, 120 hp, två års heltidsstudier
. Doktorsexamen, 240 hp, dvs fyra års heltidsstudier

.
Inom högskolan finns två huvudtyper av examen: generell examen och yrkesexamen.

Generell examen

Generella examina är breda och kan leda till jobb inom olika områden. Många utbildningsprogram leder fram till en generell examen, men du kan också få en generell examen genom att läsa fristående kurser. De generella examina som finns är:

Yrkesexamen

För att få jobba inom vissa yrken krävs att man har legitimation eller viss behörighet. Utbildningsprogram som leder till sådana yrken (till exempel läkare och arkitekt) leder till en yrkesexamen. Du kan inte få en yrkesexamen genom att läsa fristående kurser.

Det finns drygt 40 olika yrkesexamina. Några exempel är apotekarexamen, arkitektexamen, barnmorskeexamen, civilingenjörsexamen, lärarexamen, psykologexamen och tandläkarexamen.

Läsåret

Läsåret på högskolor och universitet sträcker sig normalt från månadsskiftet augusti/september till början av juni, och är indelat i två terminer.

Hösttermin augusti/september - mitten av januari
Vårtermin mitten av januari - juni

Mer om studier på högskola

Fråga SYV