Utbildningar / lönestatistik / jobb
Arbetsmiljöingenjör

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Arbetsmiljöingenjörer kan vara anställda på små eller stora företag inom privata näringslivet eller inom andra organisationer som kommuner, landsting och myndigheter. De kan också vara anställda inom företagshälsovården eller inom teknikkonsultföretag och arbetar då som konsult mot företag.

Så blir du arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöingenjör
Lämplig bakgrund för arbetsmiljöingenjörer är teknisk/naturvetenskaplig högskoleutbildning med påbyggnadsutbildning med inriktning mot arbetsmiljö.

Vid Kungliga tekniska högskolan finns en ettårig magisterutbildning till arbetsmiljöingenjör inom programmet Teknik, Hälsa och Arbetsmiljö.
Fråga SYV