Utbildningar / lönestatistik / jobb
Tandläkare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Som tandläkare arbetar man oftast på tandläkarmottagningar. Ungefär hälften av tandläkarna är anställda inom folktandvården och hälften driver eller är anställda inom privata praktiker.

Arbetsuppgifter
Som tandläkare undersöker man patienten, ställer diagnos och bestämmer vilken behandling som ska utföras.

Så blir du tandläkare

Tandläkarutbildningen omfattar fem års heltidsstudier på universitetsnivå. Efter slutförd utbildning ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen vilket krävs för att få arbeta som tandläkare.
Fråga SYV