Rektorer anlitar byggelever privat

Rektorer anlitar byggelever
Foto: Scanpix

Flera rektorer och lärare i Karlskrona har anlitat elever på de praktiska programmen för att bygga privat.

På landets yrkespraktiska utbildningar bygger elever hus och bakar kakor för fulla muggar. Det är ett hot mot konkurrensen med privata företag, menar kritiker. Men exakt var gränsen går är inte reglerat i lag.

Tidigare i november krävde en konditor i Växjö att en av gymnasieskolornas konditorsutbildningar skulle stoppa försäljningen av bakverk. Skolans prinsesstårta kostar bara hälften av vad hans tårta kostar, vilket han menar snedvrider konkurrensen.

Konditorn får stöd av organisationen Företagarna.

– Det handlar kanske inte om några stora pengar, det viktiga är principen, säger Olle Termén, regionschef på Företagarna till Smålandsposten.

Men det är inte bara i Växjö som det bakas. På skolor över hela landet får elever på de praktiska linjerna utföra arbeten åt allmänheten. Ofta till kraftigt rabatterade priser.

– De som låter arbetena utföras måste vara klara över att det är inslag i skolans undervisning och att det inte kan jämföras med professionella företag, säger Ragnar Eliasson, avdelningschef på Skolverket till TT.

Det finns andra aspekter på elevarbetet, som att studenterna utför arbeten åt de ansvariga inom skolväsendet.

Under de senaste två åren har elever på praktiska utbildningar i Karlskrona anlitats ett 60-tal gånger för olika byggprojekt. Flera av uppdragsgivarna är rektorer inom kommunen, uppger Sveriges Radio Blekinge.

– Det finns inget beroendeförhållande mellan eleverna och rektorerna eftersom ingen av rektorerna har personalansvar i området, säger Göran Palmér, utbildningschef i Karlskrona.

På Skolverket säger man att det inte finns några regler om hur praktiska moment ska hanteras i utbildningen.

– Det finns inget reglerat. Vad vi har hand om är utbildningens kvalitet och att eleverna lär sig vad de ska, säger Ragnar Eliasson.

Fråga SYV