Jobb & lön

Slumpa yrken
Översättare
En översättare översätter skriven text eller tal från ett språk till ett an...

Månadslön (medel)

30 700 kr

Jobbmarknad

Fråga SYV