Visa allastudier.se som: Mobil

Lön och framtidsutsikter för Anestesi- och intensivvårdssjuksköterska

Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor arbetar med akutsjukvård. Anestesisjuksköterskor söver eller ger patienter lokalbedövning inför en operation. Intensivvårdssjuksköterskor vårdar svårt sjuka människor på intensivvårdsavdelning. Det är viktigt att kunna ta snabba beslut och behålla lugnet i pressade situationer. I många delar av arbetet används
Läs mer om Anestesi- och intensivvårdssjuksköterska

En anestesisjuksköterska (narkossjuksköterska) söver och ger patienter lokalbedövning inför en operation. I arbetet ingår att övervaka, bedöma och behandla patientens tillstånd under operationsingreppet. Anestesisjuksköterskan ser till att patientens andning, blodcirkulation och smärtbehandling fungerar. Innan bedövning eller sövning informerar

Läs mer om Anestesi- och intensivvårdssjuksköterska
Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor arbetar på avdelningar inom intensivvård, operation, uppvakning och smärtbehandling. De kan också arbeta på akutmottagningar eller inom ambulanssjukvården.
Medellön
43 800 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2022
Genomsnittslön för Anestesi- och intensivvårdssjuksköterska

Det finns 3550 anställda inom yrket Anestesi- och intensivvårdssjuksköterska i Sverige, 85% är kvinnor och 15% är män

Kvinnor tjänar 1% mer än män

 • 43 800 SEK
 • 43 900 SEK
 • 43 500 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 9% mer än offentlig sektor

 • 47 500 SEK
 • 43 400 SEK

Privat sektor tjänar 9% mer än offentlig sektor

 • 47 800 SEK
 • 43 500 SEK
 • 43 400 SEK
Historisk löneutveckling för Anestesi- och intensivvårdssjuksköterska

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 38 000 SEK
 • 39 500 SEK
 • 41 200 SEK
 • 42 000 SEK
 • 43 800 SEK
 • 43 800 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Jobbutsikter för Anestesi- och intensivvårdssjuksköterska

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är mycket stora möjligheter till arbete för Sjuksköterskor inom akutsjukvård. På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är mycket stora jobbmöjligheter för Sjuksköterskor inom akutsjukvård.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2022

Mycket goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Mycket goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Noggrannhet

Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att förhindra misstag vid exempelvis behandling och medicinering.

Empatisk förmåga

Förståelse för situationen som patienterna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd.

Kommunikativ förmåga

I rollen ingår det att informera patienten och de anhöriga om hur behandlingen kommer att gå till och vad den innebär. Därför är det viktigt att kunna kommunicera på ett sätt som gör det lätt att förstå.

Beslutsförmåga

En snabb iakttagelseförmåga och möjlighet att kunna fatta snabba och riktiga beslut under tidspress är viktigt.

Uppmärksam

Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken vård patienten är i behov av och kunna genomföra den på ett bra sätt.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest