Visa allastudier.se som: Mobil
Grovarbetare kan arbeta på en byggarbetsplats där nya byggnader byggs eller alla typer av byggnader som ska byggas om eller rivas helt eller delvis. Arbetsplatsen kan även vara öppna ytor som ska täckas med olika material och formas eller jämnas ut, oftast i närheten av någon byggnad.

Arbetsuppgifter
En arbetsuppgift kan vara att riva gjutformar. När
Läs mer om Grovarbetare

Hur mycket tjänar en Grovarbetare?

Medellönen för män och kvinnor:
29 200 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
26 400 SEK
i månaden
Medellönen för män:
29 300 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor
  • 29 200 SEK
  • 26 400 SEK
  • 29 300 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Grovarbetare

Arbetsförmedlingen bedömer att grovarbetare inom bygg och anläggning möter en arbetsmarknad i balans det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms det vara hård konkurrens på arbetsmarknaden.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Okej jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Knepiga jobbutsikter

pointer

Inom fem år