Visa allastudier.se som: Mobil

Lön och framtidsutsikter för Ingenjör inom bygg- och anläggning

Ingenjörer inom bygg och anläggning ser tydliga resultat av sitt arbete, till exempel ett hus eller en bro. Att skapa byggnadsverk och infrastruktur utgör en central del i samhällets utveckling. Med tekniska kunskaper söker byggingenjörerna den bästa lösningen på ett problem eller för att effektivisera en process. Det finns flera olika roller inom projektet
Läs mer om Ingenjör inom bygg- och anläggning

Ingenjörer inom bygg och anläggning arbetar ofta med olika projekt, främst inom konstruktion och byggnation. Det kan handla om hus, vägar, järnväg, broar och industrianläggningar. Nybyggnation är vanligt förekommande inom yrket, men det kan även handla om ombyggnationer eller rivningar.

Byggprocessen har många delar och ingenjören kan vara med från början

Läs mer om Ingenjör inom bygg- och anläggning
Ingenjörer inom bygg och anläggning arbetar vanligen på företag inom byggnadsbranschen eller olika teknikföretag. Det är vanligt att vara anställd i konsultfirmor och hyras in för hela eller delar av projekt.
Medellön
42 500 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2022
Genomsnittslön för Ingenjör inom bygg- och anläggning

Det finns 26790 anställda inom yrket Ingenjör inom bygg- och anläggning i Sverige, 22% är kvinnor och 78% är män

Män tjänar 11% mer än kvinnor

 • 42 500 SEK
 • 38 900 SEK
 • 43 500 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Offentlig sektor tjänar 0% mer än privat sektor

 • 42 500 SEK
 • 42 600 SEK

Offentlig sektor tjänar 9% mer än privat sektor

 • 38 100 SEK
 • 41 700 SEK

Privat sektor tjänar 1% mer än offentlig sektor

 • 43 600 SEK
 • 43 000 SEK
Historisk löneutveckling för Ingenjör inom bygg- och anläggning

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 41 100 SEK
 • 41 100 SEK
 • 41 400 SEK
 • 41 300 SEK
 • 42 500 SEK
 • 42 500 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 1 SEK

Jobbutsikter för Ingenjör inom bygg- och anläggning

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är stora möjligheter till arbete för Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning. På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är stora jobbmöjligheter för Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2022

Goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Noggrannhet

Då ansvarsområdena ofta är mycket stora och detaljrika är det viktigt att ingenjören är noggrann.

Kommunikativ förmåga

Då ingenjörernas roll oftast är arbetsledande och planerande är det viktigt att kunna ge tydlig information till andra parter, så som medarbetare.

Problemlösningsförmåga

Vid planering och byggnation kan olika problem uppstå och ingenjörens jobb är att hitta lösningar så att projekten kan fortsätta.

Organisationsförmåga

Som ingenjör inom bygg och anläggning arbetar du oftast inom stora projekt eller flera mindre samtidigt och det är mycket att hålla koll på.

Social förmåga

I yrkesrollen är det viktigt att knyta kontakter både externt och internt.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest