Medellön
144 700 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef

Män tjänar 26% mer än kvinnor

 • 144 700 SEK
 • 117 900 SEK
 • 160 200 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor
 • 144 700 SEK
 • 117 900 SEK
 • 160 200 SEK
Historisk löneutveckling för Kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef

Lönen för det här yrket har ökat något över tid

 • 120 400 SEK
 • 124 100 SEK
 • 132 100 SEK
 • 143 300 SEK
 • 144 700 SEK
 • 144 700 SEK

Lönen för det här yrket har ökat något över tid

 • 4 SEK

Lönen för det här yrket har ökat något över tid

 • 4 SEK