Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Lön och framtidsutsikter för Juristyrken

En jurist är expert på att analysera och lösa juridiska problem och tolka lagar och avtal. Juridiska arbetsuppgifter finns i alla branscher. Vanligast är att utreda, förhandla, granska eller upprätta kontrakt och andra rättsliga handlingar. Att ge stöd i juridiska frågor är den vanligaste arbetsuppgiften.
Relaterade yrken: Advokat Domare Åklagare

Juristen läser in och bearbetar juridiskt material. Det kan vara lagtexter, förordningar, avtal och vägledande beslut. Juristen ska hitta rättsregler och deras rätta användning för att ett problem ska kunna lösas. Att förhandla och att representera någon kan ingå i arbetet.

Inom det allmänna rättsväsendet arbetar jurister som domare, åklagare och kronofogdar. Myndigheter och organisationer har också egna jurister. Vanligast inom privata sektorn är att arbeta på advokatbyråer eller att arbeta på företag som exempelvis försäkringsbolag, banker och finansbolag. På högskolor och universitet arbetar jurister med undervisning och
Läs mer om Juristyrken
Juristutbildning finns vid universitet och högskola. Den omfattar 4,5 år.

På flera universitet finns påbyggnadsutbildningar för utbildade jurister.

Notarietjänstgöring
För att få arbeta som åklagare krävs notarietjänstgöring efter avslutad utbildning.
Kravet för att få notarieanställning är juristexamen.
Medellön
43 500 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Juristyrken

Det finns 5940 anställda inom yrket Juristyrken i Sverige, 70% är kvinnor och 30% är män

Män tjänar 6% mer än kvinnor

 • 43 500 SEK
 • 42 800 SEK
 • 45 400 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 22% mer än offentlig sektor

 • 51 600 SEK
 • 40 500 SEK

Privat sektor tjänar 20% mer än offentlig sektor

 • 50 000 SEK
 • 40 000 SEK

Privat sektor tjänar 26% mer än offentlig sektor

 • 56 500 SEK
 • 41 900 SEK
Historisk löneutveckling för Juristyrken

Lönen för det här yrket har ökat något över tid

 • 36 000 SEK
 • 36 900 SEK
 • 38 900 SEK
 • 40 100 SEK
 • 43 500 SEK
 • 43 500 SEK

Lönen för det här yrket har ökat något över tid

 • 4 SEK

Lönen för det här yrket har ökat något över tid

 • 4 SEK

Jobbutsikter för Juristyrken

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben för jurister under det närmaste året.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2023

Goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Analytisk förmåga

Att kunna dra slutsatser utifrån lagar och regler för att kunna finna en lösning.

Kommunikativ förmåga

Att kunna kommunicera med människor på ett sätt så att mottagaren förstår.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest