Lön och framtidsutsikter för Kemist

Kemister arbetar med frågor som är viktiga för hälsa och miljö. Utveckling av läkemedel, livsmedel och nya produkter är vanliga arbetsuppgifter för kemister. Många jobbar på laboratorium i samarbete med andra yrkesgrupper. Analytisk förmåga är grundläggande i arbetet.

Kemister har ett brett arbetsfält. De kan till exempel jobba med utveckling av läkemedel, livsmedel och nya produkter. Inom industrin behövs kemister för att utveckla miljösmarta processer eller kemiskt analysera det som tillverkas. Det finns också kemister som arbetar med försäljning, marknadsföring och kommunikation.

Kemister kan arbeta på tjänsteföretag, bioteknikföretag och kemi- och industriföretag. Myndigheter som Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket är andra arbetsgivare. Forskning både inom privat och offentlig sektor är också vanligt.
Utbildningar med kemi som huvudämne finns på ett flertal universitet och högskolor. Kandidatprogram är treåriga utbildningar på grundnivå. Därefter finns det möjlighet att gå ett masterprogram på avancerad nivå. Masterprogram finns med många olika inriktningar vilket innebär att man kan forma sin utbildning efter intresse.
Medellön
43 900 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Kemist

Det finns 3190 anställda inom yrket Kemist i Sverige, 54% är kvinnor och 46% är män

Män tjänar 3% mer än kvinnor

 • 43 900 SEK
 • 43 200 SEK
 • 44 700 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 8% mer än offentlig sektor

 • 45 000 SEK
 • 41 500 SEK

Privat sektor tjänar 7% mer än offentlig sektor

 • 44 100 SEK
 • 41 000 SEK

Privat sektor tjänar 9% mer än offentlig sektor

 • 46 100 SEK
 • 42 100 SEK
Historisk löneutveckling för Kemist

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 43 000 SEK
 • 43 900 SEK
 • 44 900 SEK
 • 44 500 SEK
 • 43 900 SEK
 • 43 900 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 0 SEK

Jobbutsikter för Kemist

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben för kemister under det närmaste året. På 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för kemister kommer vara stora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2023

Små till medelstora jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Analytisk förmåga

En grundläggande del i kemisters arbete är att göra analyser av olika slag.

Kommunikativ förmåga

Kemister behöver motivera och förklara varför ett resultat eller ett område är viktigt för olika verksamheter.

Samarbetsförmåga

Kemister samarbetar ofta med andra yrkesgrupper.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest