Visa allastudier.se som: Mobil
Lokförare arbetar på transportföretag som antingen transporterar passagerare eller gods.

Arbetsuppgifter
Lokförare arbetar med att köra tåg med passagerare eller gods. Före avresa gör lokföraren klart loket. All teknisk utrustning slås på och bromsarna ställs in. Lokföraren informerar sig om eventuella reparationer och hastighetsändringar längs banan.
Läs mer om Lokförare

Hur mycket tjänar en Lokförare?

Medellönen för män och kvinnor:
36 300 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
35 100 SEK
i månaden
Medellönen för män:
36 500 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor
  • 36 300 SEK
  • 35 100 SEK
  • 36 500 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Lokförare

Arbetsförmedlingen bedömer att lokförare har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem år sikt bedöms arbetsmarknaden vara i balans.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Utmärkta jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Okej jobbutsikter

pointer

Inom fem år