Visa allastudier.se som: Mobil

Lön och framtidsutsikter för Miljö - och hälsoskyddsinspektör

De allra flesta inspektörerna är anställda i kommunerna. En del arbetar även på länsstyrelser eller på myndigheter som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Arbetsuppgifter
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer har en naturvetenskaplig utbildning och den kunskapsgrunden är viktig i yrket. Men arbetet har ett också ett mycket stort fokus på
Läs mer om Miljö - och hälsoskyddsinspektör

Hur mycket tjänar en Miljö - och hälsoskyddsinspektör?

Medellönen för män och kvinnor:
33 900 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
33 700 SEK
i månaden
Medellönen för män:
34 500 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 14% mer än offentlig sektor
  • 38 900 SEK
  • 33 400 SEK

Privat sektor tjänar 14% mer än offentlig sektor
  • 38 700 SEK
  • 33 300 SEK
  • 33 700 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Miljö - och hälsoskyddsinspektör

Arbetsförmedlingen bedömer att miljö- och hälsoskyddsinspektörer har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms arbetsmarknaden vara i balans.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Bra jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Okej jobbutsikter

pointer

Inom fem år