Visa allastudier.se som: Mobil

Lön och framtidsutsikter för Miljövård (miljörevisor, miljökonsult m.fl.)

Miljövårdsarbete bedrivs i kommuner, länsstyrelser, statliga verk och privata företag.

Arbetsuppgifter
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbetar med miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll i kommunerna och med djurskydd på länsstyrelserna.

Miljörevisorer granskar företags verksamhet och arbetsrutiner ur miljösynpunkt och ger förslag till
Läs mer om Miljövård (miljörevisor, miljökonsult m.fl.)

Hur mycket tjänar en Miljövård (miljörevisor, miljökonsult m.fl.)?

Medellönen för män och kvinnor:
33 900 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
33 700 SEK
i månaden
Medellönen för män:
34 500 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 14% mer än offentlig sektor
  • 38 900 SEK
  • 33 400 SEK

Privat sektor tjänar 14% mer än offentlig sektor
  • 38 700 SEK
  • 33 300 SEK
  • 33 700 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Miljövård (miljörevisor, miljökonsult m.fl.)

Arbetsförmedlingen bedömer att miljö- och hälsoskyddsinspektörer har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms arbetsmarknaden vara i balans.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Bra jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Okej jobbutsikter

pointer

Inom fem år