Visa allastudier.se som: Mobil
Arkivarier kan arbeta vid större kommuner, offentliga myndigheter, muséer, organisationer och privata företag. En del arbetar vid Riksarkivet, Krigsarkivet, landsarkiven och vid speciella arkiv som Statens ljud- och bildarkiv, Svenskt visarkiv och Språk- och folkminnesinstitutet.

Arbetsuppgifter
Arkivariens främsta uppgift är att bevara och tillgängliggöra
Läs mer om Arkivarie

Hur mycket tjänar en Arkivarie?

Medellönen för män och kvinnor:
31 800 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
31 700 SEK
i månaden
Medellönen för män:
32 100 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 14% mer än offentlig sektor
  • 36 200 SEK
  • 31 300 SEK

Privat sektor tjänar 14% mer än offentlig sektor
  • 36 400 SEK
  • 31 200 SEK

Privat sektor tjänar 12% mer än offentlig sektor
  • 35 900 SEK
  • 31 600 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Arkivarie

Arbetsförmedlingen bedömer att bibliotekarier och arkivarier möter en arbetsmarknad i balans det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms arbetsmarknaden fortsatt vara i balans.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Okej jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Okej jobbutsikter

pointer

Inom fem år