Medellön
38 500 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Kvinnor tjänar 1% mer än män

 • 38 500 SEK
 • 38 600 SEK
 • 38 400 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Offentlig sektor tjänar 6% mer än privat sektor

 • 36 600 SEK
 • 39 000 SEK

Offentlig sektor tjänar 7% mer än privat sektor

 • 36 200 SEK
 • 39 100 SEK

Offentlig sektor tjänar 5% mer än privat sektor

 • 36 900 SEK
 • 38 800 SEK
Historisk löneutveckling för Lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 34 000 SEK
 • 35 200 SEK
 • 36 300 SEK
 • 37 700 SEK
 • 38 500 SEK
 • 38 500 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Jobbutsikter för Lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben för gymnasielärare under det närmaste året. Även på 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för gymnasielärare kommer vara stora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2023

Goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år