Visa allastudier.se som: Mobil
Medellön
38 500 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2022
Genomsnittslön för Lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Kvinnor tjänar 1% mer än män

 • 38 500 SEK
 • 38 600 SEK
 • 38 400 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Offentlig sektor tjänar 6% mer än privat sektor

 • 36 600 SEK
 • 39 000 SEK

Offentlig sektor tjänar 7% mer än privat sektor

 • 36 200 SEK
 • 39 100 SEK

Offentlig sektor tjänar 5% mer än privat sektor

 • 36 900 SEK
 • 38 800 SEK
Historisk löneutveckling för Lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 34 000 SEK
 • 35 200 SEK
 • 36 300 SEK
 • 37 700 SEK
 • 38 500 SEK
 • 38 500 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Jobbutsikter för Lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben som gymnasielärare under det närmaste året. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha mycket stora möjligheter till arbete.

Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete som gymnasielärare kommer vara mycket stora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2022

Mycket goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Mycket goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år