Visa allastudier.se som: Mobil
Samtliga yrken inom sjöfarten arbetar på fartyg till sjöss. Man kan vara anställd av ett rederi eller ett bemanningsbolag.

Arbetsuppgifter
Fartygsbefälet
är ansvarig för fartyget, besättningen och lasten. Det är befälhavaren som har mest erfarenhet av navigering och ansvar för säkerheten på fartyget. Till exempel att det framförs på ett säkert sätt och är
Läs mer om Sjöfartsyrken
Annonser