Visa allastudier.se som: Mobil
Slaktare är anställda på ett slakteri för en viss typ av djur som måste vara godkända enligt EU-förordning. Styckare kan arbeta på ett slakteri, i ett styckningsföretag eller i en butik.

Arbetsuppgifter
Djuren transporteras till slakterier där de besiktigas av en officiell veterinär. Därefter bedövas djuret med olika bedövningsmetoder innan det avlivas
Läs mer om Slaktare och styckare

Hur mycket tjänar en Slaktare och styckare?

Medellönen för män och kvinnor:
27 700 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
25 100 SEK
i månaden
Medellönen för män:
28 100 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor
  • 27 700 SEK
  • 25 100 SEK
  • 28 100 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Slaktare och styckare

Arbetsförmedlingen bedömer att slaktare och styckare har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete vara goda.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Utmärkta jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Bra jobbutsikter

pointer

Inom fem år