Lön och framtidsutsikter för Svetsare

Svetsare arbetar med att foga samman stål och andra metaller med hjälp av olika svetsmetoder. Man kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner.

Arbetet som svetsare kan innebära allt från rutinbetonad skötsel av en automatisk svetsmaskin till krävande specialsvetsning av rörledningar och tryckkärl. Som automatsvetsare fogar man samman metalldelar med hjälp av en automatsvetsutrustning eller svetsrobot. På många företag är det också svetsaren som programmerar roboten.

Som rörsvetsare utför man

Läs mer om Svetsare
Svetsare är anställda inom verkstadsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag samt som underhålls- och reparationspersonal vid olika industrier. Svetsning utförs exempelvis inom tillverkningsindustrin, vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete.
Som svetsare kan man arbeta både inom- och utomhus. Skyddsutrustning används för arbetet.
I gymnasieskolan finns utbildning till svetsare inom det Industritekniska programmets inriktning svetsteknik.

Många skolor, gymnasieskolor såväl som inom vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningen utbildar Internationella svetsare. Det är en internationellt erkänd praktisk och teoretisk utbildning med hög kvalitet där det ingår att eleven lägger ett
Läs mer om Svetsare
Medellön
31 600 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Svetsare

Det finns 13730 anställda inom yrket Svetsare i Sverige, 4% är kvinnor och 96% är män

Män tjänar 9% mer än kvinnor

 • 31 600 SEK
 • 28 700 SEK
 • 31 700 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 11% mer än offentlig sektor

 • 31 600 SEK
 • 28 200 SEK
 • 28 700 SEK

Privat sektor tjänar 11% mer än offentlig sektor

 • 31 700 SEK
 • 28 200 SEK
Historisk löneutveckling för Svetsare

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 28 700 SEK
 • 29 400 SEK
 • 29 500 SEK
 • 30 400 SEK
 • 31 600 SEK
 • 31 600 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 2 SEK

Jobbutsikter för Svetsare

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben för svetsare och gasskärare under det närmaste året. Även på 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för svetsare och gasskärare kommer vara stora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2023

Goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Noggrannhet

Det är viktigt att svetsfogar och mått är exakt enligt ritning.

Säkerhetsfokus

Förmåga att kunna förutse risker i arbetet.

Kvalitetsinriktad

Det är viktigt att producera produkter som håller god kvalitet.

Resultatinriktad

Svetsare behöver kunna producera med tillräcklig kvalitet på kort tid.

Förmåga att följa regler och instruktioner

Det är viktigt att kunna följa instruktioner och att kunna läsa och förstå ritningar.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest