Visa allastudier.se som: Mobil
Truckförare arbetar på industrilager, lagerterminaler, lastbilscentraler eller stora lager hos grossister inom handeln. Man arbetar också i hamnar, godsterminaler och sågverk. Det är vanligt att truckförare är anställda av bemanningsföretag.

Arbetsuppgifter
Truckförare arbetar med att lasta, lossa och förflytta gods, till exempel mellan olika transporter
Läs mer om Truckförare

Hur mycket tjänar en Truckförare?

Medellönen för män och kvinnor:
30 000 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
29 900 SEK
i månaden
Medellönen för män:
30 000 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor
  • 30 000 SEK
  • 29 900 SEK
  • 30 000 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Truckförare

Arbetsförmedlingen bedömer att truckförare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms arbetsmarknaden vara i balans.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Bra jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Okej jobbutsikter

pointer

Inom fem år