Visa allastudier.se som: Mobil
Stödassistenter kan arbeta på många olika arbetsplatser som till exempel gruppboende, daglig verksamhet eller korttidshem för barn.

Arbetsuppgifter
Som stödassistent kan man arbeta med människor som har exempelvis fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Oavsett arbetsplats utgår man från personens individuella behov och arbetar
Läs mer om Vårdare inom arbete med funktionsnedsättningar

Hur mycket tjänar en Vårdare inom arbete med funktionsnedsättningar?

Medellönen för män och kvinnor:
27 300 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
27 400 SEK
i månaden
Medellönen för män:
27 100 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Offentlig sektor tjänar 1% mer än privat sektor
  • 27 100 SEK
  • 27 400 SEK

Offentlig sektor tjänar 1% mer än privat sektor
  • 27 200 SEK
  • 27 500 SEK

Offentlig sektor tjänar 0% mer än privat sektor
  • 27 000 SEK
  • 27 100 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Vårdare inom arbete med funktionsnedsättningar

Arbetsförmedlingen bedömer att vårdare och boendestödjare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms arbetsmarknaden vara i balans.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Bra jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Okej jobbutsikter

pointer

Inom fem år