Visa allastudier.se som: Mobil

Lön och framtidsutsikter för Bergarbetare inom bygg och anläggning

En bergarbetare kan arbeta både ovan och under jord. Genom sprängning och borrning anpassar man berget utifrån det bygge man arbetar med, som exempelvis anläggning av vägar, broar eller husgrunder. När arbetsplatsen är under jord kan det handla om att skapa tunnlar eller bergrum.

Arbetsuppgifter
Bergarbetaren formar berget så att det anpassas till bygget.
Läs mer om Bergarbetare inom bygg och anläggning

Hur mycket tjänar en Bergarbetare inom bygg och anläggning?

Medellönen för män och kvinnor:
32 700 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
34 100 SEK
i månaden
Medellönen för män:
32 600 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor baserat på ålder Medellön för kvinnor baserat på ålder Medellön för män baserat på ålder
 • 30 800 SEK
 • 32 200 SEK
 • 32 700 SEK
 • 33 500 SEK
 • 33 600 SEK
 • 37 600 SEK
 • 30 400 SEK
 • 31 900 SEK
 • 32 600 SEK
 • 33 900 SEK
 • 33 600 SEK
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor baserat på utbildningsnivå Medellön för kvinnor med den här utbildningsnivån Medellön för män med den här utbildningsnivån
 • 30 200 SEK
 • 33 200 SEK
 • 33 300 SEK
 • 33 700 SEK
 • 37 300 SEK
 • 30 300 SEK
 • 33 300 SEK
 • 33 100 SEK
 • 33 400 SEK
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor
 • 32 700 SEK
 • 34 100 SEK
 • 32 600 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Bergarbetare inom bygg och anläggning

Arbetsförmedlingen bedömer att yrkesverksamma inom malmförädlingsyrken och brunnsborrare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara goda.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Bra jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Bra jobbutsikter

pointer

Inom fem år