Visa allastudier.se som: Mobil
De flesta veterinärer arbetar på djursjukhus eller djurkliniker. Veterinärer arbetar också på länsstyrelser, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt. En del arbetar på läkemedels- och livsmedelsföretag.

Arbetsuppgifter
Veterinärer arbetar bland annat med förebyggande djurhälsovård,
Läs mer om Veterinär

Hur mycket tjänar en Veterinär?

Medellönen för män och kvinnor:
43 600 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
43 300 SEK
i månaden
Medellönen för män:
44 600 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 4% mer än offentlig sektor
  • 43 900 SEK
  • 42 300 SEK

Privat sektor tjänar 3% mer än offentlig sektor
  • 43 500 SEK
  • 42 000 SEK

Privat sektor tjänar 5% mer än offentlig sektor
  • 45 100 SEK
  • 43 000 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Veterinär

Arbetsförmedlingen bedömer att veterinärer har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms arbetsmarknaden vara i balans.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Bra jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Okej jobbutsikter

pointer

Inom fem år