Visa allastudier.se som: Mobil
Betongarbetare är vanligtvis anställda hos bygg- och anläggningsföretag.

Arbetsuppgifter
Betongarbetare arbetar med att bygga form, armera, gjuta och efterbehandla betongkonstruktioner. Oftast arbetar man med huskonstruktioner, en vanlig arbetsuppgift är att gjuta och armera betongplattor till husgrunder. Även anläggning av vägar och broar ingår i arbetet.
Läs mer om Betongarbetare

Hur mycket tjänar en Betongarbetare?

Medellönen för män och kvinnor:
31 600 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
26 300 SEK
i månaden
Medellönen för män:
31 700 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor
  • 31 600 SEK
  • 26 300 SEK
  • 31 700 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Betongarbetare

Arbetsförmedlingen bedömer att betongarbetare har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara mycket goda.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Utmärkta jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Utmärkta jobbutsikter

pointer

Inom fem år