Visa allastudier.se som: Mobil
De flesta bibliotekarier arbetar i offentlig sektor. Vanliga arbetsplatser är folkbibliotek, skolbibliotek och universitets- och högskolebibliotek. Bibliotekarier arbetar också på sjukhusbibliotek, folkhögskolebibliotek, företagsbibliotek och läns- och regionbibliotek.

Arbetsuppgifter
Bibliotekarier är informationsspecialister som arbetar med att samla,
Läs mer om Bibliotekarie

Hur mycket tjänar en Bibliotekarie?

Medellönen för män och kvinnor:
31 800 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
31 700 SEK
i månaden
Medellönen för män:
32 100 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 14% mer än offentlig sektor
  • 36 200 SEK
  • 31 300 SEK

Privat sektor tjänar 14% mer än offentlig sektor
  • 36 400 SEK
  • 31 200 SEK

Privat sektor tjänar 12% mer än offentlig sektor
  • 35 900 SEK
  • 31 600 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Bibliotekarie

Arbetsförmedlingen bedömer att bibliotekarier och arkivarier möter en arbetsmarknad i balans det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms arbetsmarknaden fortsatt vara i balans.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Okej jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Okej jobbutsikter

pointer

Inom fem år